Direkt zum Seiteninhalt springen

Forum-vettregler
Dette forum tar opp spørsmål om det norske og tyske språket og Heinzelnissen. Vi tar ikke ansvar for funksjon og innhold, men forbeholder oss retten til å slette bidrag.
Ta hensyn til følgende regler:
  1. Før du stiller et spørsmål sjekk ordboka, parløren og forumet om ikke svaret allerede finnes der.
  2. Spør på norsk eller tysk. Svar helst på samme språk som spørsmålet er stilt på.
  3. Bruk hele setninger når du spør. Et enkelt ord er ofte vanskelig å oversette; gi sammenhengen, men prøv gjerne Heinzelnissens ordbok først.
  4. Ikke spør om oversettelse av fullstendige tekster. Prøv først å oversette det meste selv og spør om de vanskeligste delene.
  5. Si gjerne takk for et svar og gi tilbakemelding hvis du synes det var nyttig. Det motiverer dem som svarer og hjelper andre som leser bidragene.

Forums Arkiv med Søkemotor

Hei :)
Welche Präposition muss ich verwenden, wenn ich sagen/schreiben will: eine Zubereitung
aus Erdbeeren und Milch? Ist das dann "tilberedning med jordbær og melk" oder verwendet
man "fra"?
Danke schonmal :)

21.02.17 13:43
Jeg ville si:
Tilberedet med jordbær og melk.
Zubereitet mit Erdbeeren und Milch.
Eller man kunne si:
Laget/produsert av jordbær og melk.
Hergestellt/produziert aus Erdbeeren und Milch.

21.02.17 13:54
Tilberedt med jordbær og melk. (nicht tilberedet)

Eher aber:
Laget av jordbær og melk (ist dann aber eher "aus" Erbeeren und Milch ohne groß andere Zutaten)
Oder: Laget med jordbær og melk ("mit" Erdbeeren und Milch zubereitet)

Duknakket på tysk.
Rent fysisk har Duden kurzhalsig.
Det ser ut som man i dagligtale har ord som ducknackig og
krummnackig, både konkret og i overført betydning.
Må man på gangbart tysk ty til "kjedelige " betegnelser som
mutlos,niedergeschlagen usw når det gjelder overført betydning.
Oddy

Hei!

Hva er det motsatte til "forkortet"? "Ausgeschrieben" på tysk, men kan jeg bruke "utskrevet" her? Eksempel: Når man ikke skal skrive "v.h.a.", men "ved hjelp av" i tekster.

På forhånd takk for svar, hilsen,
A.

21.02.17 09:49, Mestermann no
Å skrive fullt ut, fullstendig.

21.02.17 13:49
Takk skal du ha!

krokrygget, krokbeint, hardnakket

Wie erklärt sich das -t in diesen Wörtern? Das sieht aus wie ein Partizip Perfekt, aber rygg, bein, nakke sind ja keine Verben.

21.02.17 08:19, Mestermann no
Es sind keine Verben, sondern Adjektive, wo die jeweiligen Körperteile adjektivisiert verschiedende Eigenschaften
beschreiben.

Vgl. z.B. "hartnäckig" (hardnakket), das eine Person "mit hartem Nacken" beschreibt, ein beharrliches Benehmen,
oder linkshändig (venstrehendt), leichtfüßig (lettbeint, lettfotet), leichtherzig,

21.02.17 09:58
Danke. Also ist -t ein adjektivbildendes Element, das in einigen Fällen -ig entspricht. Dass es keine Verben sind, stand ja schon in der Frage.

21.02.17 12:39, Mestermann no
Vgl. auch -t in pen-t, ren-t, stor-t usw.

Bemerke aber wohl dass Adjektive mit Körpermerkmalen wie hardnakket, krokbeint, krumrygget usw. meistens
nicht nach Genus biegbar sind, wohl aber in Mehrzahl:

En krumrygget mann (m) (in Unterschied zu z.B. en pen mann)
Et krumrygget barn (n) (et pent barn)
De krumryggede menneskene (pl.) (de pene menneskene)

Hallo,

hätte mal zwei Frage zu folgendem Satz:

"Jeg har vært i nordnorge i bestemors begravelse, så jeg henger litt etter. Men når er jeg
tilbake!"

1. Wäre die Übersetzung:

"Ich war in Nordnorwegen auf der Beerdigung meiner Großmutter, daher hänge ich etwas
hinterher. Aber jetzt bin ich zurück!" grob richtig und

2. Kann mir jemand eine "schöne" Beileidsbekundung auf Norwegisch schreiben, soweit bin ich
noch nicht mit der Sprache. Wäre echt ne große Hilfe!

Danke schonmal!

LG

Alex

20.02.17 15:59, Mestermann no
1. Ja, das ist richtig.
2. Hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber Beideidsausdrücke sind auf Norwegisch eher kurz: "Jeg
kondolerer" ist standard, ev. "kondolerer med din bestemor" od. "det var leit å høre at din bestemor er død".

20.02.17 17:13
@Alex:

Men i den norske versjonen må det hete "nå" (eller no eller tilmed "nu"), ikke "når". I hvert fall etter det som jeg kjenner til. For "når" innleder jo et interrogativpronomen. Men det vet du sikkert allerede og den gale skrivemåten skyldes antakelig blot en "trykkfeil".

20.02.17 17:18
...innleder et spørsmål ..eller fremstiller et interrogativpronomen.. selvsagt...

20.02.17 18:18, Alex1405
Genau die Infos die ich brauche.

Mange takk!!!

Hei :)
Kennt sich vielleicht jemand mit "chemischen Ausdrucksweisen" im Norwegischen aus? Ich
brauche die Wendungen "Zur Gruppe gehören Derivate von ..." und "Analoga zu/von ..."
bzw. "analoge Substanzen zu ...".
Meine Idee war "gruppen inneholder derivater av ..." und "analoge substanser til ...".
Geht das so?

Vasker man i Norge egentlig saltet av eller fra bilen? Jeg mener at det burde være rett med "av" - likesom en tar seg ut av kledning eller lignende. Men kunne en ikke også vasket saltet fra vindusrutene? Og hvilken betydningsforskjell ville der vært mellom begge måtene å uttrykke seg på? Henger saltet fastere på bilen når det blir vasket fra bilen?

20.02.17 09:20, Mestermann no
Man kan ikke vaske noe fra noe. Man vasker noe av noe. Derimot fjerner man noe fra noe. Hvis du har hørt at
noen sier "vaske fra", skyldes det nok en sammenblanding av de to uttrykkene.

Altså:

Man vasker saltet eller skitten av bilen eller av vinduene, eller man fjerner det fra bilen eller vinduene.

20.02.17 14:17
Mange takk, Mestermann, da var språkfølelsen ikke så galt altså, selv om jeg ikke syntes at det ikke ville blitt så galt heller med "fra". Men det skylles muligens den andre måten å uttrykke seg på med "å" fjerne fra.

Å skille "fra" og "av" fra hverandre er ganske sammensatt i det norske språket.

På tysk er allverdens preposisjonen "von" jo bruktbart til alt mulig.

Forsatt så har jeg ikke funnet ut grunntanken som ligger bak forskjellen mellom "av" og "fra". Jeg har inntrykk ut av at "fra" brukes oftere når meningen "fra ... vekk" er med. Som i "ta noe (vekk) fra en annen. Med det er sikkert en temmelig usikker Eselsbrücke å gå på. Også saltet blir jo skylt av bilen og dermed "vekk fra" den.

Ville man forresten snakket om "tran fra norske fisker" eller "tran av norske fisker"?

Ifølge utsagn fra norsktalende skulle begge varianter være rette.

Det er vel avhengig av hvilket verb en tenker seg til dette uttrykket (tran laget av norske fisker eller tran fra fisker - som kommer fra "norsk" sjøvann).

Jeg støttet på dette spørsmålet her: http://www.mollers.no/produkt/mollers-tran/

Så var det jo enda et spørsmål til:

Kunne en snakket om "norske fisk" (eller for såvidt norske torsk") eller må det absolutt enten være norske fiskertorsker eller norsk fisktorsk? "Norske fisk" lød bare sånn litt feil i mine ører.

20.02.17 15:45, Mestermann no
Som sagt til kjedsommelighet tidligere, og nå atter en gang: Preposisjoner er vanskelige på alle språk, for de
oppfører seg ikke logisk. Man må merke seg bruken av dem fra tilfelle til tilfelle, og det er lite man kan gjøre for å
stille opp regler for når de forskjellige brukes. Også fordi de ofte kan brukes om hverandre med forskjeller som
bare er oppstått ved konvensjon.

Når det gjelder forskjellen mellom f.eks. fra og av, så er tysk enklere idet man oftere bruker "von" for begge deler.
Motsatt kan det være vanskelig for en nordmann å vite når man på tysk skal bruke an, für eller zu i tilfeller der vi
bare bruker "til".

Spørsmålet om man sier "tran av norsk fisk" eller "tran fra norsk fisk" er et godt eksempel på nyanser som er
vanskelig å sette regler for. Begge deler er mulig. Nyansen ligger underforstått i at i det ene tilfellet betones at
tranen er laget av norsk fisk, mens den i det andre tilfellet kommer fra norsk fisk. Sml. engelsk of og from.

Det må i begge tilfeller forøvrig hete "norsk fisk" eller "norsk torsk". Her brukes bare kollektivt flertall ubestemt
form, oftest med entallsform også i adjektivet. Se tidligere innlegg i forumet om dette. Du kan altså ikke si at
tranen er laget av "norske torsker" eller "norske fisker".

20.02.17 16:22
Herzlichen Dank. Noe som jeg kom på nå er at der kanskje er en korrelasjon mellom det tyske "ab" som prefix og det norske "av". Som for eksempel:

abtrocknen: tørke av
abwaschen: vaske av
abwischen: viske av
abfärben: farge av

Moteksempel:

Der finnes ikke noe "abfernen" på tysk. Det blir "ent-"fernen. Kanskje "ent" tilsvarer mere "fra"? "Ent" betyr jo også "vekk ..fra".

Eller er også dette "eselets bro" ikke rett? Det hjelper jo også bare om ordene er beslektet.

Når det gjelder fiskene så var jeg overbevist om at det måtte hete "fisk" i ubestemt flertall. Men så hadde jeg jo denne forestillingen at det kunne blitt "norske fisk".

20.02.17 17:01
Kanskje det ikke funker med "ab" heller:

abziehen - trekke fra (subtrahere) - det heter jo ikke "trekke av" selv om ordet avdrag eksisterer...

Så jeg trekker tanken tilbake... den er sikkert misvisende.

20.02.17 17:13, Mestermann no
Du har rett i at "ab" mange ganger er analog med bruken av "av" på norsk, som i de eksemplene du nevner.

Likedan vil "av" visse ganger opptre analogt med "ent-", som i entledigen (skille seg av med), enthaupten (hugge
hodet av), entkräften (avkrefte), entlassen (avskjedige), men slett ikke alltid. Andre ganger vil nettopp "fra" være
analogt med "ent-", som i entfernen (fjerne (fra)), entmachten (ta makten fra) osv., mens det atter andre ganger vil
være andre norske preposisjoner som må brukes, som i entarten (utarte), entdecken (oppdage), entfalten (folde
ut), entmenscht (umenneskelig) osv. Så jeg ville ikke forsøkt å lage for mange hjelperegler her. (Det norske orde
for Eselsbrücke er for øvrig hjelperegel).

20.02.17 17:31
Atter en gang mange takk! Ja, det var jo det neste motbeviset da.

Når hverken "ab" pålitelig tilsvarer "av" eller "fra" mest sannsynlig faller sammen med "ent", da er reglen jo ingen vits i.

Det er litt synd at der ikke oftere står den rette preposisjonen sammen med verbene i OB UIB. Da får en avstå fra å benytte seg av denne udugelige hjelpereglen selv om i denne setningen "abstehen" ville passet...men det ordet er jo foreldet

20.02.17 17:51, Mestermann no
For å si det slik: Å lære språk handler mye om å lære faste språklige formler og mekanismer utenat og merke seg
bruken av dem på en slik måte at de automatisk melder seg i riktig sammenheng. Alle små barn er
språkbegavelser, men så avtar læringsevnen med årene.

Når voksne skal lære et fremmedspråk, vil enkelte ha lettere for det enn andre - det gjelder både grammatikk og
uttale. Som voksen vil man bare ytterst sjelden greie å nå opp til et nivå der man blir like sikker og feilfri som de
som har språket som morsmål, og enda sjeldnere til et nivå der man blir like sikker og feilfri som de som skriftlig
bruker språket profesjonelt eller høyt spesialisert. Dette gjelder også om man har et grunnlag i fremmedspråket
fra egen oppvekst (skjønt dette selvsagt er til stor hjelp, særlig når det gjelder uttalen).

Jeg synes du skriver et svært godt og funksjonelt norsk, selv om du gjør enkelte feil. Feilene oppstår gjerne når
du forsøker å transponere tyske mønstre, formler og mekanismer over i norsk. Med enda mer øvelse vil du sikkert
bli enda bedre, men du kan ikke regne med å bli helt feilfri. (Det samme gjelder for meg selv på tysk). Selv om
man alltid vil strebe naturlig mot å bli bedre, må man også innse at man aldri helt vil nå frem eller forstå alt, eller
gjennomskue alle språkets mekanismer og formler. Samtidig er det jo en morsom interesse å jobbe med et
fremmedspråk bare for egen del, sikkert fordi man aldri blir helt ferdig.

20.02.17 21:00
Mange takk.

Selv om norsk jo ikke i egentlig forstand er et fremmedspråk for meg - tvert om heller morsmålet mitt - har jeg for lenge siden måttet innse at det er umulig for meg å ta igjen den ytterlige utviklingen av språkevnen som "innfødte norsktalende" har oppnådd - idet de gikk på skole i Norge, hadde sin akademiske eller yrkesmessige utdannelese der og sin hele sosialisering.

Det er dessverre ikke bare "avrusting" - som noen skrev her i forumet for en ikke så liten stund siden - som må til for en som har lært norsk i barndommen men også en uhyre mengde oppbyging og utdypning.

At det ikke er helt og holdent umulig å lære seg et fremmed språk plettfritt (både i uttalelse, grammatikk og rettskrivning) har jeg jo et bevis på i mine nærmeste omgivelser.

Men det krever da sannsynligvis at man lever i det landet hvis språk man vil tilegne seg i en lang tid - og at man også sliter seg gjennom aldri så krevende språkdiplomer som kanskje mang en av de innfødte ikke ville ha greid.

Det går altså an - med stahet, innsats, vilje og kanskje også litt begavelse - om en tror på noe sånt som medfødt begavelse altså ;-).

En må ikke glemme at det dagligdagse språket som mange innfødte snakker også veldig ofte ikke er "rent" - enn si rett. Jeg tenker for eksempel på han Martin Schulz som ikke snakker skikkelig tysk når han skal uttale "isch". Han sier "ich" i stedet. Istedenfor "europäisch" blir det til "europäich" hos ham.

Jeg skulle veddet at tyskere flest - fra andre samfunnslag eller andre fylker - ikke har lagt merke til denne ørlille feilen. Eller så tror de at det er en slags personlig språkfeil han har. Det er neppe det. Dette er noe som ligger midt i mellom en slags sosiolekt og regiolekt. Om ikke jeg tar feil så er faguttrykket blant lingvister for denne "språkfeilen" Hyperkorrektur https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperkorrektur.

Det at ikke engang mange innfødte snakker morsmålet sitt rent og rett er jo en "sjanse" for alle de andre som skal lære seg dette språket som et fremmedspråk.

Die Meßlatte liegt damit nicht ganz so hoch ;-).

Ganz zu schweigen, dass so manch einer eine sehr individuelle Vorstellung davon hat, was es bedeutet, eine Sprache fließend sprechen zu können - https://www.youtube.com/watch?v=KWoya3u6vAM :-)))).

Om norsken min er blitt litt bedre i den siste tid så skyldes det forøvrig i en ikke så liten grad dette forumet her. Især dine tålmodige og pregnante utredninger til de mangfoldige, ofte litt løyene men alltid interessante spørsmålene her - ikke bare mine egne.

Dafür einmal mehr herzlichen Dank.

20.02.17 21:07
Aus eller von kan også være vanskelig
for norsktalende.

21.02.17 00:06
@21:07
Det er sikkert rett. Noe en ikke tenker så mye på som tysktalend. Men går det ikke an å ty til "von" i mange tilfeller om en ikke er sikker? Omvendt er det sannsynligvis ikke alltid mulig å bytte ut "von" med "aus"...

Hallo.

Kann mir bitte jemand helfen zu verstehen/zu übersetzen?
"Overallokerte ressurser..." in einer norwegischen Version eines Lehrbuches für ein MicroSoft-Program
Ressurser - ist klar
Aber
Overallokerte - finde ich nicht. Selbst würde ich es als übergeordnet o.ä. übersetzen und
"allokere" heisst wohl so viel wie "zuteilen"(google)
Wenn also Licht ins Dunkle bringen kann?
Vielen Danke.
Sören

19.02.17 13:36
"Overallokert" ist wohl die norvagisierte Form von "over(-)allocated":

A resource becomes over allocated when we assign more work to that resource than can be
completed within a particular time period, given that resources availability. For example,
lets say we have one person who is assigned to our project 100% of their time (or 40 hours
per week). If we attempt to have that resource complete more than 40 hours worth of work
next week (either on one task or a combination of tasks), they are now over allocated.

Welches deutsche Wort hier am besten passt, weiß ich nicht. In bestimmten Zusammenhängen
könnte man "overallokert" vielleicht mit "überlastet" oder "übermäßig in Anspruch genommen"
übersetzen.

Gruß
Birgit

19.02.17 15:06
Danke Birgit

Was bedeutet "sich mit jemandem freuen"?
Wie kann man ausdrücken, dass man dem anderen viel Kraft für die nächste Zeit wünscht?
Tusen takk!
Hilsen Luisa

18.02.17 22:01
Å glede seg over noen.

18.02.17 22:07
Danke für die super schnelle Antwort! Du hast mir sehr weiter geholfen!
LG Luisa

Kann mir jemand noch mit der zweiten Frage helfen?

18.02.17 22:33
Kann man vielleicht sagen:
Vi ønsker dere styrkevigør i framtidenforsettelsen. ???

Also es soll heißen: Wir wünschen euch viel Kraft für die Zukunft.

Freue mich riesig über eine Antwort!
LG Luisa

19.02.17 12:26
Vi ønsker dere kraft og styrke for fremtiden.

19.02.17 15:56
Zur ersten Frage würde ich eher sagen: glede seg med noen (over noe)

19.02.17 21:59
Ich freue mich mit dem Erfolg
meines Freundes.
Jeg gleder meg over min venns
suksess.

19.02.17 23:07, Mestermann no
Ja, oder: Jeg deler din glede.

20.02.17 11:13
Ich freue mich mit dem Erfolg meines Freundes.
Das kann man nicht sagen, und es entspricht weder der in 21:59 gegebenen Übersetzung noch dem OP. Dort heißt es: sich mit jemandem freuen. "Jemand" ist eine Person.

21.02.17 14:06
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!! Ihr habt mir sehr geholfen!!

LG Luisa

Hallo liebe Heinzelnisse. Ich bitte euch um Übersetzung des folgenden Textes und
bedanke mich vorab schon dafür.Da ich das meiste gut verstehe, habe ich einen ganzen
Teil schon weggelassen. Aber dann verstand ich den Rest nicht so richtig. Also danke
erstmal. Was bedeutet zum Beispiel die Abkürzung Mvh (med venligst hilsen?) oder hat
es noch eine andere Bedeutung?

Har ikke sendt dere noen bilder for det må jeg har hjelp til å sende.Det er nå
vinterferie her og stort sett bra vær, men det har vært en glatt vinter. Skal i 60
års lag i kveld til et søskenbarn av Reidar.Var på Evju torsdag kveld da Nes
Nasjonale Dansarring har øvelse der.Hadde besøk av Rebecca sist lørdag, hun har blitt
stor jente 3.5 år.

Dere får ha en fin helg, vi snakkes. Mvh. Inge

19.02.17 09:36
Habe Euch keine Bilder geschickt, dazu benötige ich Hilfe. Hier sind z.Zt. Winterferien und meist gutes Wetter. Bin heute Abend zu einer 60 Jahrfeier zu einem-einer Cousin-Cousine von Reidar eingeladen. War Donnerstagabend in Evju als Nes National Tanzring dort Training hatte. Hatte letzten Sonnabend Besuch von Rebecca, sie ist ein großes Mädchen von dreieinhalb Jahren geworden.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende, wir sprechen uns.
Mit freundlichem Gruß Inge

God søndag fra Claus

19.02.17 11:18
Vielen vielen Dank für die Hilfe. Ab God soendag fra Claus stand nicht im Brief. Ein
Versehen? Wer ist Claus? Komisch. Aber danke danke und liebe Grüße Manuela.

19.02.17 11:21
Entschuldigung, ich war noch nicht ganz fertig. Was mich noch interessieren würde: Mvh
ich nehme an, dass es sich dabei um - wie schon geschrieben - med venligst hilsen
handelt. Ist diese Grußformel gleichzusetzen mit "mit freundlichen Grüßen". Wenn ja, ist
das nicht im Brief unter Freunden etwas formell oder ist das normal. Ich kannte bisher
nur "masse hilsener fra ..." und so weiter. Wäre toll, wenn ich dazu noch eine kurze
Info bekäme. Danke

19.02.17 11:49
Hei Manuela,
einen schönen Sonntag habe ich Dir nur aus Höflichkeit gewünscht. Ich mag es zu wissen wer etwas geschrieben hat.
Mvh. steht oft unter Geschäftsbriefen. Bedeutet: mit freundlichem Gruß/Grüßen. Es ist die Frage wie gut ihr euch kennt. Ich würd an meine Freund vermutlich nicht so unterzeichnen.
Fortsatt god søndag fra Claus i Kristiansand

19.02.17 13:46
Ich kenne "Mvh" nur als Abkürzung für "Med vennlig hilsen". Das entspricht der deutschen
Abkürzung "MfG". "Venlig(st)" mit nur einem "n" habe ich in norwegischen Mails, Briefen etc.
noch nicht gesehen. Kann es sein, dass das Dänisch ist?

Gruß
Birgit

19.02.17 21:40, Mestermann no
Ja, "venlig" ist Dänisch od. ein Schreibfehler für "vennlig".

Hva heter egentlig Abschiebung på norsk? Finnes der ikke et ord for det? Jeg fant ikke noe for det. Tilbakesending kanskje? Når jeg slår inn tilbakesending i Google kommer det med en gang "tilbakesending av asylsøkere". Men jeg finner ikke uttrykket på de sidene som Goggle peker til. Rart.

18.02.17 10:11
God morgen???
Hustad skriver:
Abschiebung f. utvisning, hjemsendelse
God helg fra Claus i Kristiansand

18.02.17 11:32
Ser man under utvisning i synonymordboka finner man:
utvise se bortvise, forvise; vise
bortvise avskedelige, avvise, deportere, fjerne, fordrive, forvise, helle ut, jage kaste ut, landlyse, landsforvise, nekte adgang, proskribere, relegere, sende (kaste) på dør, sette på porten, utstøte, utvise, vise døren (vinterveien).
forvise bannlyse, bortvise, deportere, eksilere, fjerne, jage, landlyse, landsforvise, ostrak(is)ere, proskribere, relegere, utdrive, utelukke, utstøte, utvise
Jeg tror det beste begrep for Abschieben dekkes med utvise. Det er det jeg tror ikke vet.
God lørdag fra Claus i Kristiansand

18.02.17 11:33
Hei Claus,

mange takk enda en gang. I utvisning tar Hustad feil etter mine begrep. For en kan da bli utvist fra landet uten på bli pålagt håndjern og å bli eskortert til flyplassen av selve politiet hvilket som er med i prosedyren Abschiebung.

Men som jeg leste akkurat nå er det vel også mange tyskere som blander begrepene Ausweisung og Abschiebung på tysk fordi de ikke vet bedre eller i daglig tale til tross av den store forskjellen mellom begge ordene - https://de.wikipedia.org/wiki/Abschiebung_(Recht)

Så om det blir brukt feil på tysk kan en vel likegodt oversette det feil til norsk.

Hjemsendelse høres i alle fall bra ut. Hjemsending forekommer visst og har jeg funnet frem til i mellomtiden. Det er rart dette med ordene på norsk som av og til ender med "ing" eller "else" og til tider også med begge endelsene uten at jeg kunne forklare hvorfor. På svensk heter det begravning men på norsk antagelig bare begravelse.

Men her er det altså både hjemsendelse og hjemsending.

Hyggelig lørdag!

18.02.17 13:06
Hei,
jeg har sett på linken som du henviser til. Jeg er ingen jurist, det kan være at du ser det riktig, jeg tror fra tiden jeg har opplevd kan utvisning sammenlignes med "Abschiebung". En utvisning kan skje ved hjelp av politi. Jeg husker en ufin sak i Farsund - distrikt for en del år siden. Der dukket det opp tyske nynasister som gikk rund med skjorter: "Wir reisen auf den Spuren Hitlers!" Befolkningen ble sinte og kastet tyskerne på sjøen. Politi kom og eskorterte nynasistene til fergen og utviste dem fra landet. Jeg husker dessverre ikke om de fikk stempelet: Persona non grata i passet sitt, men husker at slike personer ble utvist fra landet. De var uønsket i Norge. Slik jeg ser og leser det er personer som blir "abgeschoben" utvist fra landet, de er uønsket?
Hyggelig lørdag også til deg fra Claus

18.02.17 14:20, Geissler de
Laut UDI (und die sollten sich auskennen):

Ausweisung = utvisning
Abschiebung = uttransportering

https://www.udi.no/ord-og-begreper/utvisning/

18.02.17 15:42
Hei Geissler,
takk for informasjon. "Uttransportering" er et uttrykk jeg ikke har lagt merke til, til dags dato. Har sikkert ikke lest de rette kilder.
Takk Geissler.
God helg fra Claus i Kristiansand

19.02.17 00:06
Hei dere to,

nochmals danke!

Da er uttransportering det faglig rette ordet.

Men som allerede skrevet: i daglig tale blir disse begrepene nok blandet kraftig - ikke bare i Norge med også i Tyskland. Jeg har en magefølelse dass in Norwegen auch weniger lang gefackelt wird und das eine mit dem anderen zeitlich zusammen fallen kann. Gerade in einem wie dem von Claus beschriebenen Fall.

I 1990 vedtok Stortinget en omstillingspakke som skulle utvikle Hurtigruten til en kommersiell operasjon i løpet av 12 år.

Könnte mit "kommersiell operasjon" ein "privatwirtschaftliches Unternehmen" gemeint sein?

17.02.17 10:53, Geissler de
Vielleicht ein „profitorientertes Unternehmen“?

17.02.17 13:06
Hei,
ohne den Sachverhalt genau zu kennen, könnte ich mir vorstellen, dass es sich darum handelte die Hurtigrute zu einem "wirtschaftlichen Unternehmen" zu machen. D.w.s. zu einem Unternehmen, dass auf eigenen Füßen steht, möglichst ohne große Staatzuschüsse. Die Hurtigrute hat heute nicht mehr das wirtschaftliche Gewicht wie früher. Besonders Fracht wird mit dem Flugzeug, der Bahn und natürlich Straßenfahrzeuge befördert. Früher war das Schiff der einzige Weg größere Mengen Fracht an die Küstenorte und nach Norden zu bringen. (Das Meer ist kein Hindernis, es ist eine Brücke!)
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

Som hovedlinjen mellom Sør- og Nord-Norge førte ruten store mengder post og ekspresslast.

Weiß jemand, wie man "ekspresslast" fachsprachlich bezeichnet? Eilsendungen?

16.02.17 10:52
Expressgut!?

16.02.17 10:57
Expressladung
Ein Schiff nimmt Ladung auf. Die Ladung wird zu Deutsch: geladen und gelöscht.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

16.02.17 13:40, Geissler de
Oder Expressfracht.

Hei

Hva betyr Einstülpung og Ausstülpung på norsk? Det er et medisinsk begrep, men jeg
skulle gjerne visst hva det het på norsk.

Teksten: Zotten und Krypten: fadenförmige, etwa 1 mm hohe Ausstülpungen(Zotten) sowie
etwas kürzere Einstülpungen(Krypten), die sich auf den Kerckringfalten befinden.

Mvh Jannicke

15.02.17 23:59, Geissler de
Für Ausstülpung habe ich utposning gefunden. Könnte das passen?

16.02.17 08:58, jannicketran
Ja, tusen takk for svaret:)

Hei, kann mir jemand helfen. Ich suche die norwegische Übersetzung für Haager
Kinderschutzübereinkommen. Würde mich freuen wenn jemand mir helfen kann. Dankeschön schon
mal im voraus

15.02.17 21:20
Haagkonvensjonen ( av 1996)

15.02.17 21:29
Tusen takk

20.02.17 09:01
Heißt es nicht eigentlich "fra" und nicht "av" når det er snakk om årstall???

20.02.17 23:41, Mestermann no
Det kan hete begge deler. Når det gjelder konvensjoner, lover, bibeloversettelser, rettskrivninger og andre offisielle
eller offisiøse begreper, bruker man gjerne det mer høytidelige "av": Grunnloven av 1814,
menneskerettighetserklæringen av 1948, rettskrivningen av 1912, bibeloversettelsen av 1933, freden i Brömsebro
av 1645, Kristianias navneskifte til Oslo av 1925 osv.

Når det gjelder mer hverdagslige ting og tilstander, og når det gjelder fysiske objekter, bruker vi "fra": Bilen min er
fra 2005, fra 1875 har det vært sporvei i Oslo, helt fra 1998 har jeg vært ulykkelig forelsket i henne, eller når det
gjelder tilstander også "siden": Jeg har drevet forretning her siden 1972, huset har stått her siden 1888, siden
1925 har Norges hovedstad hett Oslo.

Den østre delen av ruten fra Tromsø til Kirkenes ble fra 1941 utført av en flåte med små motorfartøyer.

Kontext ist nochmals die Hurtigrute. Handelt es sich bei den "små motorfartøyer" um kleine Motorschiffe wie Motorkutter? Das Wort wird z. B. unter https://no.wikipedia.org/wiki/MK_%C2%ABAustli%C2%BB_(1917) entsprechend verwendet

15.02.17 09:45, Geissler de
Ja. Das norwegische fartøy ist ein halber falscher Freund. Es bedeutet immer
„Wasserfahrzeug“. Auch im Deutschen kann Fahrzeug diese Bedeutung haben, den Binnenländern
ist das aber oft nicht bekannt. Sie denken bei „Fahrzeug“ an etwas mit Rädern. Das aber heißt
auf Norwegisch kjøretøy.

I 1891 begynte Indredepartementet i Oslo å utrede muligheten for en post- og passasjerrute fra Trondheim til Tromsø/Hammerfest i korrespondanse med jernbanen fra Oslo til Trondheim.

Ist hier mit "i korrespondanse med" gemeint, daß die Route auf die Eisenbahn "abgestimmt" wurde (z. B. hinsichtlich Anlegestellen, Zeitplan usw.)?

15.02.17 09:37, Geissler de
Ja.

15.02.17 16:00, Geissler de
Man sagt ja übrigens auch im Deutschen, dass Züge korrespondieren.

Hurtigrutens første seiling

Ist hier "seiling" im Sinne einer regelmäßigen "Verbindung" oder "Strecke" zu verstehen?

15.02.17 09:40, Geissler de
Nein, seiling bedeutet einfach Fahrt (von einem Schiff/Boot). In diesem Kontext könnte
„Jungfernfahrt“ passen.

Tidslinje i mellomgangen

Kontext ist eine kurze Darstellung der Geschichte eines Passagierschiffs, überschrieben ist dies mit "Tidslinje i mellomgangen". Bezeichnet hier "mellomgang" den Anbringungsort dieser Zeitachse in einer Art von Zwischengang oder hat das eine ganz andere Bedeutung?

15.02.17 14:52, prach
Der Kunde hat inzwischen geantwortet: es ist tatsächlich eine Art von Mittelgang im Schiff.

"Aleksander Aamodt Kilde imponerte i slalåmdelen og havnet til slutt på fjerdeplass"
"Nok en fjerdeplass til Aamodt Kilde"
"Aleksander Aamodt Kilde kom på fjerdeplass i dagens superkombinert"

Alle drei stehen im selben online-Zeitungsartikel.
Gibt es im Norwegischen nur dieses eine Wort für den (undankbaren) vierten Platz?

Im Deutschen haben wir ja noch die blecherne Medaille und, im Alpenraum, zusätzlich noch die lederne Medaille.

14.02.17 22:36
Ja,sogar Holzmedaille.
Die Norweger gewinnen nur
echte Medaillen !
Oddy

14.02.17 22:43
Den sure fjerdeplassen.

15.02.17 12:54
Takk skal dere ha!

17.02.17 20:29
Ich erinnere mich, dass ich diese Frage vor Jahren schon mal gestellt habe: https://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/19826

Hallo,

Ich habe ein Problem mit dem Verständinis dieses Satzes:

"Selskapet har også én milliard dollar å trekke på i kreditten sin"

Heißt, dass sie bekommen einen neuen Kredit gewährt oder haben noch 1 Mrd. USD übrig, die sie noch nicht verwendet haben. Oder etwas ganz anderes?

Danke, Susi

14.02.17 14:46
Hat schon eine Kredit und Geld übrig.

Forums Arkiv med Søkemotor