Direkt zum Seiteninhalt springen

Forum-vettregler
Dette forum tar opp spørsmål om det norske og tyske språket og Heinzelnissen. Vi tar ikke ansvar for funksjon og innhold, men forbeholder oss retten til å slette bidrag.
Ta hensyn til følgende regler:
  1. Før du stiller et spørsmål sjekk ordboka, parløren og forumet om ikke svaret allerede finnes der.
  2. Spør på norsk eller tysk. Svar helst på samme språk som spørsmålet er stilt på.
  3. Bruk hele setninger når du spør. Et enkelt ord er ofte vanskelig å oversette; gi sammenhengen, men prøv gjerne Heinzelnissens ordbok først.
  4. Ikke spør om oversettelse av fullstendige tekster. Prøv først å oversette det meste selv og spør om de vanskeligste delene.
  5. Si gjerne takk for et svar og gi tilbakemelding hvis du synes det var nyttig. Det motiverer dem som svarer og hjelper andre som leser bidragene.

Forums Arkiv med Søkemotor

Ich suche seit ich Deutsch lerne eine entsprechende Redensart zu "å ha is i magen". Ertappe mich selber zu oft dabei, "Eis im Magen" zu sagen :)
-Tutankoopa

20.04.18 12:13
Kaltes Blut bewahren

20.04.18 12:29, Geissler de
Oder: einen kühlen Kopf bewahren

Hei

was bedeutet "det er langt med"

Corinna

20.04.18 11:31, Geissler de
Vieleicht kannst du einen ganzen ...?

20.04.18 12:45
Leider nein, ich habe das im Radio gehört und weiß nicht mehr wie der Satz endete ...

Corinna

20.04.18 13:03, Geissler de
Ohne Kontext schwierig.
Det er langt med sykkel til Nordkapp.
Det er langt med en tremil, og det er tungt.
Det er langt med et barn på fanget.

"med" kann Verkehrsmittel, Reisedauer oder -länge oder auch Umstände bezeichnen.

Avgått professor i nordisk Finn-Erik Vinje har skrevet læreboka “Kompendium i grammatisk analyse”. (Universitetsforlaget 1970) Der tar han blant annet opp temaet feltanalyse; det er en analysemetode som bygger på den faste leddstillingen i de ny-nordiske språkene dansk, svensk og norsk. Denne metoden er også kalt posisjonsanalyse.

Jeg viser til to av Vinjes eksempler.
“Så kunne mor iallfall sende boka tilbake” og “Likevel har Ole altså spist middag ute.”
På andreplass i setningene står henholdsvis verbalene “kunne” og “har”. Rett etter verbalene følger substantivsubjektene “mor” og “Ole”. Etter subjektene kommer setningsadverbialene (neksusadverbialene) “iallfall” og “altså”.

Vinje drøfter ikke løsningene “Så kunne iallfall mor sende boka tilbake”/”Likevel har altså Ole spist middag ute.” Er det språkutviklingen etter 1970 som gjør at en annen lærebokforfatter kan påstå at rekkefølgen
“verbal”- “setningsadverbial-“substantivsubjekt” er den vanlige i norsk i disse eksemplene?

Det hadde vært interessant om Mestermann kunne kommentere problemstillingen.

19.04.18 18:17
For ordens skyld: Avgått- "avgått fra sin stilling"- professoer emeritus. 17:09

19.04.18 19:09, Mestermann no
De to siste løsningene peker på hhv. mor som en blant to eller flere og at Ole har gjort noe mot formodning:

(Selv om ikke far kunne det) så kunne iallfall mor sende boka tilbake.
(Han hadde ikke lov.) Likevel har altså Ole spist middag ute.

De to første løsningene vise bare at det var mor som fikk til til å sende boka tilbake, mens det altså er Ole som
har spist middag ute, ingen andre.

Når det gjelder setningene om Ole, kan nok begge tolkes på begge måter, skjønt jeg ville foretrukket forskjellig
ordstilling for å uttrykke de to mulighetene som er nevnt her. Når det gjelder setningene om mor, er det en klar
betydningsforskjell.

19.04.18 20:35
Ikke annerledes enn på tysk:

So konnte zumindest 'die Mutter....

So konnte die Mutter zumindest '...

Gleichwohl hat also 'Ole draußen zu Mittag gegessen.

Gleichwohl 'hat Ole also draußen zu Mittag gegessen.

19.04.18 20:41
P.S.: Möglicherweise liegt der Grund für die unterbliebene Erörterung auch darin begründet, dass es sich nur bei den genannten Varianten um "setningsadverbialer" handelt, weil nur diese sich auf das Verb und damit den ganzen Satz beziehen, während "zumindest die Mutter" und "also Ole" gleichsam "objektadverbialer" sind. Aber das ist nur eine These, die echte Norweger verwerfen oder bestätigen mögen...

19.04.18 21:16, Geissler de
Bin zwar kein Norweger, weder echt noch unecht, aber das hört sich sehr plausibel an.

19.04.18 22:30
Ja, "setningsadverbialer eller neksusadverbialer karakteriserer hele setningen og har ikke noen særlig tilknytning til et enkelt ledd. Dette gjelder for eksempel adverbialer som ikke, aldri, sikkert, heldigvis, dessverre, neppe, bare, jo, nemlig osv. Deres plass er i neksusfeltet. Innholdet er nektende,bekreftende eller tvilende, eller de kan gi sammenheng med en anen del av konteksten." Vinje side 89

Hviken term bruker man på tysk for setningsadverbial/neksusadverbial?

20.04.18 00:03
Jeg tror det kan være snakk om Satzadverbiale her: https://de.wikipedia.org/wiki/Adverbiale_Bestimmung

Men det skal jeg ikke påstå med sikkerhet...

Hallo

ich brauche die Hilfe der Grammatik-Könner :)

In meinem Buch steht folgendes:

Sammensetning eller ikke?
De fleste sammensatte substantiv består av substantiv + substantiv, og de skal skrives sammen.
Eneste unntak er målbeskrivelser, der man kan sette inn en preposisjon:

et glass melk (et glass med melk)
en kilo hvetemel ( en kilo med hvetemel)

So nun meine Frage:

Wieso sagt man dann melkekartong?
Wenn es nach der Regel gehen würde, dürfe es das Wort melkekartong nicht geben, sondern man müsste immer en kartong med melk sagen.

Sandra

19.04.18 11:37
Nee, dann müsste es melk med kartong heißen.
Und wenn du ein Fugenzeichen wie das e in MelkEkartong hast, wird immer zusammengeschrieben.

19.04.18 11:41
Melkeglass gibt es ja auch. Ein Milchglas ist etwas anderes als ein Glas Milch. So auch im Norwegischen.

19.04.18 11:45
Nein. Deine Regel sagt doch nur, dass "målbeskrivelser", bei denen man eine Präposition
zwischen die beiden Substantive setzen kann, getrennt geschrieben werden. Das heißt nur,
dass man "en kartong melk" nicht zusammenschreiben darf, nicht mehr und nicht weniger.

Im Übrigen ist das wie im Deutschen auch: "eine Tüte Milch" vs. "eine Milchtüte".

Herzlichen Gruß
Birgit

Upps, ich sehe gerade, dass sich dieser Beitrag mit zwei vorherigen Beiträgen überschneidet.
Ich lasse ihn aber trotzdem stehen.

20.04.18 09:33
Vielen Dank Birgit, da hatte ich wohl das sprichwörtliche "Brett vor dem Kopf"

Sandra :)

hi was heißt pendlerpauschale auf norwegisch und
wie bzw unter welchen bedingungen kann ich sie beantragen???
patric

19.04.18 10:16, Mestermann no
Pendlerpauschale, bzw. Entfernungspauschale heisst pendlerfradrag

Deine zweite Frage beantwortet Skatteetaten.

https://www.skatteetaten.no/person/

Hei igjen.

Auf Suche nach ein US-Car Restorer wurde ich von Google nach Remscheid geschickt. Gegenüber die Garage wurde auf der Karte "Härterei Nabi" gezeigt. Wenn ich zum Google gehe wird Bilder von Tanzlokalen im alte Industrilokalen gezeigt. Warum "Härterei"?

Perkins

19.04.18 00:42
Industribedrift for å gjøre ting hardere.

19.04.18 05:47, Mestermann no
"Å gjøre ting hardere" heter å herde. I dette tilfelle herdes metall.

Industrilokalet der dette gjøres kalles et herdeverksted eller også et herderi. Det siste er som man ser det samme
ordet som på tysk.

Hei igjen forum.
Er det noen som kan hjelpe meg med å oversette denne setninge til tysk. "Dette svaret må De da tåle" Kann mann i en slik situasjon si : ein solche antwort müssen Sie (hantieren?)

18.04.18 18:44, Geissler de
Beste:

Eine solche Antwort müssen Sie schon aushalten/ertragen.

18.04.18 19:47
Takk for svar.

18.04.18 20:07
Eller:
Diese Antwort müssen Sie doch (wohl) aushalten!

Hei forum,kan noen sjekke om jeg har oversatt denne setingen riktig. De må bare sette dem inn i situasjonen. Sie mussen sich nur in den situation hineinsetzen. Er det riktig?

18.04.18 05:46
Sie müssen sich nur in die Situation hineinversetzen.

Sandra

18.04.18 08:38, Geissler de
Jeg er litt forvirret over utgangssetningen. Hvorfor står det "dem" og ikke "seg? Eller
skal det være "Dem"?

18.04.18 08:51
God morgen Geissler,

jeg tenker at det er en settning fra før 1970. Da brukte vi i Norge dem og de osv. Slik som i Tyskland sa man "Sie" også i Norge.

God onsdag fra CLaus i Kristiansand

18.04.18 09:15, Mestermann no
Det kan tenkes. For å unngå forvirring når man bruker eller siterer høflig tiltaleform i 3. person flertall, skal vi på
norsk som på tysk alltid bruke stor forbokstav, altså De, Dem, Deres: Vil De være så snill å komme hit, jeg har nok
sett Dem der De står med kameraet Deres.

Setningen i spørsmålet gir bare mening dersom man bruker stor forbokstav: "De må bare sette Dem inn i
situasjonen". Med små forbokstaver sikter man til en gruppe, og da skal det være "de må bare sette seg inn i
situasjonen".

Hallo!

Was ist der zwischen "zu lehren" und "zu lernen"?

MHV Julie

17.04.18 19:21
Der Unterschied habe ich gemeint.

Julie

17.04.18 19:25
Hei

Lehren = der Lehrer lehrt Norwegisch = er bringt es den Schülern bei.

Lernen = der Schüler lernt Norwegisch = der Schüler geht zu einem Norwegischkurs.

Sandra

17.04.18 21:59
Sier man ikke på norsk "lære fra seg noe"?
Undervise eller lære fra seg (om det finnes) = lehren
Lese = lernen.

17.04.18 23:55, Mestermann no
På norsk kan vi si lære om både prosessen at man lærer seg noe, og om at man lærer bort noe:

Jeg lærte å spille fiolin (på tysk bruker man her lernen)
Jeg lærte ham å spille fiolin (på tysk bruker man her lehren)

Dette gjelder også for betydningen undervise, dele sin lærdom:
Erasmus lærte ved Universitetet i Cambridge (tysk: lehren)

Den samme forskjellen finner vi på engelsk, mellom teach (lære bort noe) og learn (lære seg noe).

Siden vi ikke har to forskjellige ord på norsk, finnes det diverse måter å fremheve den på, dersom det er
nødvendig for unngå tvetydighet:

Han lærte meg å spille fiolin, men lærer seg å spille orgel.

Han er flink til å lære bort.

18.04.18 08:34, Geissler de
Men vær oppmerksom på at lehren ikke er veldig vanlig i dagligtale. Da bruker vi
beibringen eller unterrichten.

Er hat mir das Skifahren beigebracht.

Sie unterrichtet Latein am Gymnasium.

18.04.18 10:46
Ikke veldig vanlig også fordi lehren tar dobbelt akkusativobjekt. Det bli ofte feil. Riktig er f.eks. "er hat mich das Skifahren gelehrt".

18.04.18 12:47, Geissler de
Helt riktig, men dét er altså ingen som snakker sånn.

18.04.18 21:49
Daneben :
Jm. eine Lehre/Lektion erteilen.
Gi noen en lærepenge.

Hei

Kann fôrinntak --> Futteraufnahme bedeuten?

Es geht mal wieder/noch immer ums Islandpferd....

Hvis føllet kan klare spise ca. 1/2 kg føllfôr før fravenning, vil det hurtig kunne øke fôrinntaket og erstatte den manglende mengde morsmelk.

Sandra

16.04.18 19:22
ja

17.04.18 09:42
Vielen Dank

Hei.

Tar sjansen på et nytt spm, blir jeg refusert så får det være:

hei.

Så på Alpenpanorama på 3 Sat.

Et av stedene skrives OBERSTAUFEN.

Er det OBER-staufen, OBERS-taufen eller OBERST-aufen?

Perkins

16.04.18 17:13, Mestermann no
Hvis du går til tysk Wikipedia og slår opp stedsnavnet, vil du finne at stedet tidligere het Staufen, og fikk navnet
Oberstaufen i 1921.

"Ober-" betyr her det samme som i norske stedsnavn "Øvre-", som i Øvrevoll, Øvrefoss, Øvreskogen, Øvre Eiker
osv. "Øvrestaufen", altså.

16.04.18 18:24, Geissler de
Her i sør har vi masse stedsnavn som begynner på Ober-, Mitter- og Unter-/Nieder-.

I München finnes det f. eks. bydelene Obersendling, Mittersendling og Untersendling, og
Obergiesing og Untergiesing.

I nærheten av der jeg vokste opp er det Oberhöll, Mitterhöll og Unterhöll, altså Øvre,
Midtre og Nedre Helvete :-)

16.04.18 18:49
(Waren die Ortsnamen nach der Intensität des jeweiligen Fegefeuers vergeben worden? ;-)

Gruß
Birgit)

17.04.18 12:39
Hei igjen.

Burde tenkt det, men for meg Staufen rart. Det er kansje for sært å spørre om Staufen betyr noe?

Perkins.

17.04.18 13:15
Es gibt ein "Schwäbisches Wörterbuch mit etymologischen und historischen Anmerkungen"
(Johann Christoph von Schmid, 1844). Darin wird erklärt, dass "Staufen" oder "Styffeln" ein
schwäbisches Pluralwort für "hoch hervorragende Bergspitzen" ist. Das würde insofern passen,
als "Staufen" der Name oder wenigstens ein Namensbestandteil einiger Berge, Bergschlösser,
hochgelegener Burgen und auch in den Bergen liegender Ortschaften ist.

Vielleicht kann ja ein schwäbischer Forumsteilnehmer die von mir genannte Wortbedeutung
bestätigen?

Gruß
Birgit

17.04.18 13:45, Geissler de
Brødrene Grimms Deutsches Wörterbuch (DWB) har:
STAUF, m.,
II. spitzer, kegelförmiger berg. so nur hd.; substantivierung des westgerm. adj.
*staupa- steil, ags. stéap, engl. steep, altfries. stâp

Det mest kjente stedsnavnet som inneholder "Staufen", er kanskje fjellet
"Hohenstaufen", der adelsslekten ved samme navn hadde stamborgen sin. Slekten blir ofte
omtalt bare som "Staufer", og den berømteste i denne familien er uten tvil Fredrik 1
Barbarossa, som var tysk konge og kaiser.

17.04.18 13:56, Geissler de
Og ordet er forresten beslektet med norsk stup og stupe.

17.04.18 20:56
Hei.

Der kan man se.

Tikk takk.

Perkens

Hei

Ich lese gerade einen Artikel der norsk islandshest foreningen über die Fütterung von Stuten während der Trächtigkeit.

Kann mir jemand die folgenden Begriffe übersetzen?

kodeknokler:
pipeknokler:
fravenning:

Danke, Sandra

16.04.18 16:44, Geissler de
Ich rate mal, dass es hodeknokler heißt, das wären Schädelknochen.
Und bei pipeknokler nehme ich an, dass das gemeint ist, was sonst als rørknokler/, also
Röhrenknochen, bezeichnet wird.

Mit fravenning ist das Absetzen gemeint, also wenn man das Fohlen von der Stute trennt.

16.04.18 17:26
Vielen Dank Geissler.

Ich konnte nach langem Suchen jetzt herausfinden, dass es tatsächlich kodeknoklene heißt.

kodeknoklene = die Fesselknochen vom Fesselbein
pipeknoklene = die Knochen vom Röhrbein

Hier der Satz:
Føllets kodeknokler vokser i lengden frem til føllet er ca. 8 måneder gammelt. Pipeknoklene slutter å vokse i annet leveår, mens knoklene høyere oppe i beinet slutter å vokse i unghestens tredje år. Lengden av kodeknoklene har stor betydning for den viktige fjæringen som kommer i beinet ved bevegelsen senere i livet.

Sandra

16.04.18 19:30
Eine kleine Berichtigung: Die Fessel- bzw. Röhrbeine des Pferdes haben keine Knochen,
sondern es sind Knochen. (Ähnlich wie Schienbein, Wadenbein, Kahnbein usw.)

Also ist "kodeknokkel" oder "kodeben" das norwegische Wort für "Fesselbein" und
"pipeknokkel" das für "Röhrbein".

Herzliche Grüße
Birgit

17.04.18 10:29
Danke Birgit

18.04.18 17:03, Geissler de
Da habe ich auch etwas gelernt. Danke dafür!

Hei

Sagt man:

Derfor lærte ikke elevene å skrive.
oder
Derfor lærte elevene ikke å skrive.

Detlef

16.04.18 16:07
Deswegen lernten sie nicht, zu schreiben.
Deswegen lernten sie, nicht zu schreiben.

Wenn die Schüler nicht lernten, wie man schreibt, dann Nr. 1 (ikke bezieht sich auf lære)
Wenn die Schüler lernten, dass / wie man nicht schreibt, dann Nr. 2 (etwas unsinnig)
-Tutankoopa

16.04.18 17:29
Danke Tutankoopa, dieser kleine aber entscheidende Unterschied ist mir nicht aufgefallen

Detlef

16.04.18 23:39
Hva med:

"Derfor lærte elevene å ikke skrive", da?

Og hvordan skulle man tålket en setning som denne:

"Han lærte seg, ikke å skrike når han ergret seg - ?

  • Skrek han da ikke trass i at han egentlig burde fordi han ikke maktet å lære seg dette?
  • Eller var det slik at han ikke skreik fordi han hadde lært seg å ikke skrike når han ergret seg?

Er det ikke bare sånn at det er avhengig av hvordan man setter trykken og hvor man gjør
pausen av hva setning betyr?

Han lærte, ikke å skrike når det gjorde vondt hos tannlegen.
Han lærte ikke, å skrike når det gjorde vondt hos tannlegen.

?

Læreren ble fyret fordi elevene ikke lærte noen ting.
Læreren fikk sparken fordi ikke elevene lærte noen ting.

Jeg begynner jo å bli helt forvirra nå!

17.04.18 07:10
Hei 23:39, jeg svarte nok litt eplekjekt på Detflef sitt spørsmål. Alternativ nr. 2 kan ihvertfall tolkes slik, mens
alternativ br. 2 er mer tydelig dersom man vil få frem at elevene ikke lærte noe.

«Å ikke skrike / ikke å skrike» har jeg lært at i prinsippet er samme sak. Mange mener «ikke å skrike» er penere,
da negasjonen ikke kommer mellom infinitiv-markøren og verbet. Personlig ville jeg nok sagt det slik muntlig.

I det siste eksempelet ditt er nr. 1 best, og det mener jeg er fordi det er en bisetning med litt annen
setningskonstruksjon. Elevene lærte ikke noe / ... fordi elevene ikke lærte noe. Om nr. 2 er direkte feil vet jeg
ikke.
-Tutankoopa

17.04.18 07:12
Korreksjon: jeg ville ikke sagt det slik muntlig. Jeg ville sagt «å ikke skrike»

17.04.18 08:27
God morgen, Tutankoopa :-)

Er det altså slik at i:

1. Derfor lærte ikke elevene å skrive.
2. Derfor lærte elevene ikke å skrive.
3. Derfor lærte elevene å ikke skrive.

setning 2 inntar en slags mellomstilling som både kan tolkes i samme betydning som setning
1 og som setning 3? Alt ettersom kanskje hvor trykket settes i denne setningen? Og at i et
formelt norsk setning 2 vanligvis ville blitt tolket som setning 1, mens setning 2 i et
muntlig eller mindre formelt norsk like godt kunne blitt forstått som setning 3? Fordi man
på moderne norsk ikke skiller så strengt lenger mellom "å ikke" og "ikke å"?

Og er setning 1 kanskje en uregelmessig ordstilling som man benytter seg av for å fremheve
noe? Lignende som i en setning som "ikke vet jeg" i stedet for "jeg vet ikke"? Kanskje i
sammenheng der man gjør forskjell på forskjellige subjekter/objekter som i:

Derfor lærte ikke de yngre elevene noen ting mens de eldre hadde stor gagn av
undervisningen?

Er det sånn det må forståes?

Når det gjelder ordstillingen i bosetningen er eg fullstendig i villrede. Men du har
kanskje rett i det at man ikke kan si:

4. Læreren ble fyret fordi ikke de yngre elevene lærte å oppføre seg pent.

Men at det enten må bli:

5. Læreren ble fyret fordi de yngre elevene ikke lærte å oppføre seg pent.

eller

6. Læreren ble fyret fordi de yngre elevene lærte å ikke oppføre seg pent.

Er fortsatt meget usikker om hva som er rett eller galt :-(.

Hyggelig dag :-)

17.04.18 08:44
Du forvirrer også meg, det ville hjulpet med litt klarere spørsmål. Jeg forsøker igjen.

Spørsmål A)
Utgangspunkt: Elevene lærte ikke å skrive, fordi læreren ikke hadde tid til å gi dem skriveoppgaver.

for meg er 1. den absolutt beste setningen.Setning 2 og 3 er like, fordi
ikke å skrive = å ikke skrive
Det er bare et spørsmål om man setter negasjon mellom infinitivmarkør eller ikke. Setning 2 og 3 kan misforstås, jf. innvendingen min til Detlef.

Spørsmål B)
Samme sak, men i bisetningen er negasjonen foran verbet.
5. Læreren fikk sparken fordi de yngre elevene ikke lærte å oppføre seg pent
6. Læreren fikk sparken fordi de yngre elevene lærte å ikke oppføre seg pent
Her ville jeg 100% anbefale å skrive som i 4., dersom du vil uttrykke det samme som overstående utgangspunkt.

Ditt alternativ nr. 4 låter galt.
-Tutankoopa

17.04.18 08:45
Igjen skrivefeil: jeg vil 100% anbefale å skrive som i 5.

17.04.18 11:42
I helsetninger skal setningsadverbialet "ikke" stå etter det finitte verbalet.

1a.Læreren var uegnet.Derfor lærte ikke elevene å skrive.
1b.Læreren var uegnet.Derfor lærte elevene ikke å skrive.

Adverbialet "derfor" viser tilbake til setningen foran. Både i 1a og 1b står "ikke" etter det finitte verbalet. Etter min mening er både 1a og 1b korrekte, selv om subjektet "elevene" er ulikt plassert i forhold til verbalet "lærte" i de to setningene.

17.04.18 12:43
Du har nok rett 11.42, jeg er kanskje litt skadet av tysk "nicht zu schreiben".
Språkrådet skriver her om denne problematikken. Som du ser finnes det faktisk rom for misforståelse, men der er nok noen av oss litt for sensitive. Jeg er dessuten blitt opplært i å unngå varianter ala "å ikke være".
http://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/a-ikke-vare-eller-ikke-a...
-Tutankoopa

17.04.18 13:35
Heisan Tutankoopa, 08:45 og 11:42,

jeg tror vi har bildet nå snart når vi legger sammen alt dette dere forklarer.

Om jeg sa noe som:

"Det var jeg ikke klar over."

så kunne jeg etter det lite jeg kan om norsk like godt sagt:

"Det var ikke jeg klar over."

Dette kunne jeg i hvert fall kommet på i si.

For meg virker det som om det blir vanlig på norsk å sette nektelsesleddet foran subjektet
i de tilfellene der man forlater den vanlige subjekt-verb-objekt-ordstillingen i favør for
en o-v-s-stilling.

I disse tilfellene er det lov å stille "ikke" både foran og etter subjektet. Men jeg tror
at Tutankoopa har rett i det at stillingen foran subjektet virker enda mer norsk, gjengse
og dannetere enn stillingen etter subjektet.

Skal det bli fint norsk måtte man deretter sagt:

Denne leksjonen lærte ikke elevene i sommer.

Men man kunne visst også sagt:

Denne lekjsonen lærte elevene ikke i sommer.

I så fall ville kanskje trykket vært sterkere på "denne leksjonene" til forskjell fra
første setningen der det muligens er trykk på "elevene".

Det betyr faktisk at alle tre varianter:

1. Derfor lærte ikke elevene å skrive.
2. Derfor lærte elevene ikke å skrive.
3. Derfor lærte elevene å ikke skrive.

er tillatte og rette.

Meningen i 1. er selvsagt en annen enn i 3. Setning 2 derimot kunne blitt tolket både i
betydning av setning 1 og 3. Den er tvetydig. Egentlig strengt formelt sett tilsvarer
setning visst snarere setning 1 enn 3. Men siden det er blitt så vanlig i Norge å si "
ikke å" istedenfor "å ikke" går det ikke lenger an å være sikker her.

Kan det være sånn?

Klem for alle :-)

17.04.18 14:29
Her har du sammenfattet det bedre enn meg :) 1. og 3. kan ikke misforstås, mens nr. 2 faktisk kan forstås i begge retninger. De fleste ville nok skjønt at det er betydningen til 1. som er ment, mens noen paragrafryttere som meg synes det blir upresist. Kontekst er selvfølgelig alt, da.

De to første eksemplene dine tror jeg forklares med inversjon. I helsetninger med inversjon kan subjektet og "ikke" bytte plass, så lenge verbet forblir i 2. posisjon.
Jf. https://norskfordeg.no/ressurser/norsk-for-deg-grammatikk/helsetninger-og-leddse...
-Tutankoopa
-Tutankoopa

17.04.18 15:19
  1. 8:54 har vist til en side med grammatiske regler:

-Helsetningen er mer fleksibel enn leddsetningen, og ordstillingen kan/må variere (innenfor faste regler).

-Når vi sier at helsetningen er ”fleksibel”, mener vi at verbet står fast på plass 2 (hvis det ikke er spørsmål med verbet på plass 1), men andre ord (adverbial og subjekt) kan/må bytte plass.

17.04.18 15:31
Det skal være 08:54

17.04.18 16:26
15.19: det er klart, men det er ikke det vi diskuterer. Spørsmålet er hvordan betydningen endrer seg når rekkefølgen på ordene endres.
"De leter ikke etter gull i havet" / "De leter ikke i havet etter gull" er to setninger med de samme ordene, men ulik betydning. :)
-Tutankoopa

17.04.18 21:15
Tusen takk alle dere :-). Jeg tror vi kan være fornøyd nå og føle at vi kommet til bunns i
trådstarterens spørsmål. Håper også Detlef er tilfreds med hvordan vi har gjort oss umake
ved å belyse hans spørsmål fra alle mulige sider og kommet til et felles syn!?
God kveld alle dere!

17.04.18 23:01
Jeg er ikke overbevist om at vi har kommet til bunns i trådstarters spørsmål. En regel i ordstillingsanalysen lyder nemlig: "Når et annet ledd enn subjektet står i forfeltet, kommer subjektet rett etter verbalet i midtfeltet." Korrekt blir da setningen "Derfor lærte elevene ikke å skrive".

https://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99859

18.04.18 05:44
Ich habe fleißig mitgelesen.

Wahrscheinlich hätte ich zuerst ebenfalls wie Detlef und 17.4. 23.01 geschrieben:
Derfor lærte elevene ikke å skrive.

In meinem Grammatikbuch steht aber folgendes:

Hvis subjektet ikke er et trykklett pronomen, men et substantiv, har vi imidlertid to muligheter:
Derfor lærte elevene ikke å skrive eller derfor lærte ikke elevene å skrive.
Det siste alternativet er vanligst.

Sandra :)

18.04.18 19:13
Aber das sind doch genau die beiden Alternativen, die Detlef in seinem Ausgangspost zur
Diskussion gestellt hatte. Bedeutet die Erklärung in Sandras Grammatikbuch, dass doch beide
Varianten richtig sind, und zwar ohne den von Tutankoopa behaupteten
Bedeutungsunterschied? Ich fürchte, spätestens jetzt, wo sich die Katze offensichtlich in
den Schwanz gebissen hat, habe ich bei diesem Thread endgültig
den Überblick verloren...

18.04.18 20:14
Wieso das denn, 19:13?
Das, was Sandra zitiert, ist genau die Antwort, die wir alle gemeinschaftlich erarbeitet
hatten. Zwischendrin waren wir alle das eine oder andere Mal leicht "på villspor".

Aber was in den Beträgen 13:35 und 14:29 steht, deckt sich doch haargenau mit Sandras
Lehrbuch. Ich komme nochmals später heute Abend darauf zurück..

18.04.18 23:44
Also nochmals in aller Kürze:

1. Derfor lærte ikke elevene å skrive.
2. Derfor lærte elevene ikke å skrive.
3. Derfor lærte elevene å ikke skrive.

Alle drei Sätze sind korrekt. Aber Satz 1 und 3 unterscheiden sich grundlegend:

1. Deswegen lernten die Schüler nicht, zu schreiben
= Deswegen lernten die Schüler das Schreiben nicht

3: Deswegen lernten die Schüler, nicht zu schreiben.
= Deswegen lernten die Schüler das Nicht-Schreiben.

Satz 2 weist dagegen die Besonderheit auf, dass er die Bedeutung sowohl von Satz 1 als auch Satz 3 haben kann!

Streng genommen / "eigentlich" hat Satz 2 zwar auch (nur) die Bedeutung von Satz 1. Aber viele Norweger trennen nicht mehr sauber zwischen "ikke å" und "å ikke" und verwenden die Varianten synonym.

Und dann muss man (vielleicht) noch kapieren, warum (bzw. wann) neben Variante 2 eben auch Variante 1 zulässig ist und dass Variante 1 sogar die für Norweger gewöhnlichere Variante ist als Variante 2. Das erscheint wiederum Deutschen sonderbar, weil diese als Normalfall Variante 2 lernen - sowohl für die deutsche Sprache als auch die norwegische.

Also nochmals auch hierzu kurz die Auflösung:

Bei einer normalen Abfolge von Subjekt - Prädikat - Objekt ist nur die Stellung aus Satz 2 angezeigt: Elevene lærte ikke å skrive.

Wenn aber eine Adverbiale an den Anfang gestellt wird, kann im Norwegischen - genauso wie im Deutschen - die Wortsetllung geändert werden:

Die Schüler (S) lernten (V) aus diesem Grund (A), also S-V-A wird zu
Aus diesem Grund (A) lernten (V) die Schüler (S), also A-V-S

wenn der Satz nicht mit dem Subjekt eingeleitet wird, sondern einer adverbialen Ergänzung.

Und diesem Fall geht, was im Deutschen nicht ginge: im Norwegischen kann der Negationspartikel "nicht" sowohl vor als auch das Subjekt gestellt werden:

"Aus diesem Grund lernten nicht die Schüler" (falsch auf Deutsch!!!) oder eben wie im Deutschen "Aus diesem Grund lernten die Schüler nicht".

Und um alles noch komplizierter zu machen, erläutert das Lehrbuch von Sandra auch noch, dass das aber im Norwegischen dann wiederum nicht geht, wenn es sich beim Subjekt um ein nicht-betontes Personalpronomen handelt, also

Derfor lærte ikke !HAN [betont] = erlaubt,
Derfor lærte ikke han [unbetont] = falsch, hier muss es lauten:
Derfor lærte han ikke.

Jetzt alles klar?

P.S.:
Für sehr pirkete: die Kommata in den deutschen Varianten der Sätze 1 und 3 sind natürlich nach Interpunktionsregeln falsch. Hier nur gesetzt, um den Sprachfluss und die jeweilige Bedeutung zu veranschaulichen...

19.04.18 07:43, Geissler de
Nein, die Kommas sind korrekt.

19.04.18 08:05
Inzwischen sehen die Interpunktionsregeln der "Neuen Rechtschreibung" doch sogar (leider!)
vor, dass man selbst bei Erweiterung eines Infinitivs kein Komma mehr setzen muss.

Dass man ein Komma auch bei völlig fehlender Erweiterung setzen darf, war mir nicht
klar. Einen Infinitiv allein hätte ich auch nach alter RS niemals durch ein Komma
abgetrennt.

Aber wenn Du das schreibst, stimmt es wohl. Man lernt nie aus... Schönen Tag :-)

19.04.18 09:17
(19:13)

Um die Variante 3) ging es in der Ausgangsfrage doch überhaupt nicht!!!

Ich finde es für das Forum wenig förderlich, wenn ihr hier ein Riesenfass aufmacht und in
einer sehr verwirrenden Diskussion zu einer so letztlich gar nicht gestellten Frage, in
der alle Beteiligten zwischendurch mehr oder weniger
"på villspor" sind, ein "Ergebnis erarbeitet", welches man auch erhalten hätte, wenn man nur
einen Blick in eine vernünftige Grammatik geworfen hätte.

Und damit ist diese Diskussion für mich beendet. Schönen Tag/hyggelig dag :-)

19.04.18 20:11
Hei Kranglepetter aka 19:13,

nå vet jo ikke jeg hvem som står bak ditt innlegg fra 19:13 og 09:17 - med tanke på all de mangedoble personlighetene som enkelte brukere ser ut til å benytte seg av her i forumet.

Gleichwohl will ich Dir kurz auf Deinen "Beitrag" antworten.

1. "Und damit ist diese Diskussion für mich beendet."

Antwort: Das freut mich. Für uns andere, die wir nicht "kranglativ", sondern konstruktiv an der Diskussion teilgenommen haben, war die Diskussion eigentlich schon mit Tutankoopas Beitrag von 14:29 abgeschlossen, spätestens aber mit Sandras von 05:44. Gerne habe ich Dir aber die Quintessenz nochmals erläutert, weil Du mit dem Verständnis des an sich klaren Threads überfordert schienst.

2. "ein "Ergebnis erarbeitet", welches man auch erhalten hätte, wenn man nur einen Blick in eine vernünftige Grammatik geworfen hätte"

Antwort: Darf ich fragen, warum nicht Du selbst diesen einen einzigen Blick in eine vernünftige Grammatik geworfen hast?

Und mehr noch: Warum nicht Du nicht nur keinen Blick in eine Grammatik geworfen hast, sondern uns das sonnenklare, auf der Hand liegende Ergebnis nicht auch gleich frei Haus geliefert hast?

Statt eifrig mitlesend zu "konsumieren", offensichtlich schon mit dem Verständnis der Fragestellung als solcher überfordert zu sein und sich hinterher lauthals darüber zu beschweren, dass man das Ergebnis angeblich auf Anhieb gleich in jeder Grammatik auf Seite 1 hätte finden können.

Die Norwegische Referenzgrammatik hat mehr als 1.500 Seiten. Vermutlich wird fast JEDE grammatikalische Fragestellung irgendwo in dieser ausgezeichneten Grammatik eines der besten norwegischen Sprachlehrers noensinne abgehandelt.

Wenn "RTFM" für Dich ein Argument ist, solltest Du vielleicht vorschlagen, dass dieses Forum als völlig obsolet und womöglich potenziell umweltschädlich ganz geschlossen wird. Da sich jede Frage durch RTFM lösen lässt. Tatsächlich gibt es aber noch Menschen, die anderen einfach so helfen wollen - ohne auf die Möglichkeit von RTFM hinzuweisen... Auch deswegen, weil es doch nicht ganz so einfach scheint mit dem RTFM...

Übrigens waren in die Fragestellung und die Erörterung eingebunden mindestens zwei echte Norweger, ein Halbnorweger und eine im Norwegischen sehr fortgeschrittene Deutsche. Da zumindest den Norwegern Ergebnis und Begründung keineswegs von Anfang an so klar war, überrascht es etwas, dass es für Dich nunmehr so soleklart und lett zu sein scheint.

3. "alle Beteiligten zwischendurch mehr oder weniger "på villspor" sind...

Antwort: Deine Forderung wäre demnach eine sofortige, knappe, vollumfängliche, präzise und eine auf Anhieb zu 100% richtige Antwort - ?

Tja, das würde ich mir auch oft wünschen. Das Problem:
a) Du hast hier gar nichts zu fordern, weil Du keinen Anspruch auf gar nichts hast
b) Das Forum funktioniert nach dem Prinzip der "autopurgativen Schwarmintelligenz". Das bedeutet, dass erst aus dem sukzessiven öffentlichen Zusammenwirken mehrerer ein gutes Produkt (= eine richtige Antwort) entsteht. Erst die Kommunikation und das wechselseitige Sich-in-Frage-Stellen und kritische Hinterfragen gewähren am Ende ein gutes, geprüftes Ergebnis. Das zeigt sich besonders gut in diesem Thread. Schon die allererste Antwort von Tutankoopa ist an sich sehr gut. Aus rein norwegischer Sicht völlig hinreichend und zutreffend. Aber für jemand, der Norwegisch noch nicht kann, eben doch potenziell etwas problematisch bzw. schwierig zu verstehen. Und am Ende hatten wir dann mit Sandras Beitrag ein superklares Bild (zumindest für die meisten Leser ;-).

4. "zu einer so letztlich gar nicht gestellten Frage"

Svar: Doch, genau das war sie letztlich. Um die Ambivalenz von "Derfor lærte elevene ikke å skrive" zu kapieren, muss man auch "Derfor lærte elevene å ikke skrive" und "Derfor lærte ikke elevene å skrive" verstanden haben.

5. "hier ein Riesenfass aufmacht und in einer sehr verwirrenden Diskussion"

Svar: Wo siehst Du ein Fass? Na gut, dann führen wir in Zukunft nur noch ausschließlich nicht-verwirrende Diskussionen ;-)

Hyggelig kveld i like måte...

Besse

20.04.18 06:28
Hier noch ein Versuch der ersehnten klaren Kurzantwort an Dethlev:

Frage:

"Sagt man:
Derfor lærte ikke elevene å skrive.
oder
Derfor lærte elevene ikke å skrive?"

Antwort:

1. Man sagt beides. Beide Konstruktionen sind richtig.

2. Beide Konstruktionen können auch die gleiche Bedeutung haben, nämlich:

"Daher lernten die Schüler nicht, zu schreiben."

3. Gebräuchlicher/idiomatischer ist aber die erste Konstruktion.

4. Die zweite Konstruktion kann auch die Bedeutung haben von:
Daher lernten die Schüler, nicht zu schreiben.

Streng formell wäre hierfür zwar einzig richtig:
"Elevene lærte å ikke skrive".

In die Alltagssprache hat aber Einzug gehalten statt "å ikke + verb" auch "ikke å + verb"
zu schreiben und sagen.

5. Wegen der Doppeldeutigkeit von "derfor lærte elevene ikke å skrive" und weil "derfor
lærte ikke elevene å skrive" idiomatischer ist, empfiehlt sich die Verwendung der
idiomatischeren, letzteren Konstruktion für die Bedeutung von "2."

Exkurs:
Frage: Warum bzw. wann sind beide Formen nebenher zulässig?
Antw.: Die Möglichkeit den Negationspartikel nicht vor das Verb, sondern das Subjekt zu
stellen, ergibt sich bei "Inversion", " invertierter Satzstellung. Zur Inversion - dem
Platztausch von Subjekt und Verb kommt es, wenn der Satz nicht mit dem Subjekt, sondern
einem Adverbiale eingeleitet wird.

Hei nochmal

Hva gjaldt "kappløpet mot Sørpolen", og hvordan gikk det?

å gjelde: hier: handeln von?

Corinna

16.04.18 12:38
Hei Sandra,

Hva gjald "kappløpet mot Sørpolen" og hvordan gikk det? = Was bedeutete "das Wettrennen zum Südpol" und wie ging es aus?

Hva gjald - in diesem Falle um was ging es, was beutete es für die Nation für die Teilnehmer.

Vennlig hilsen fra Claus

16.04.18 14:17, Mestermann no
Aber gjaldt, mit T, wie Sandra schreibt, nicht "gjald" (muss ein Tippfehler gewesen sein).

Hei

Lag en sammendrag om det du har hørt. Få med noe om naturforhold og temperaturer i området rundt Sørpolen.

Was heißt å få med in diesem Satz?

Vielleich : mit einbeziehen?

Corinna

16.04.18 12:33
Richtig

Claus

16.04.18 13:33
Danke Claus, Corinna

16.04.18 14:57
Ja

Hei

Gerade habe ich meine Hausaufgaben zurück bekommen...

Einen angeblichen Fehler verstehe ich nicht...

Aufgabe: Sett inn riktig ord

De gikk.... ski helt.... til hytta.
Ich hab geschrieben: De gikk ski helt fram til hytta.

Mein "fram" wurde als Fehler angestrichen. Stattdessen soll ich til schreiben? Aber man sagt doch nicht helt til til hytta? Oder etwa doch?

Vielleicht mag jemand helfen

Sandra

16.04.18 11:38
Hei Sandra,

De gikk på ski helt til hytta. = Sie gingen auf Ski ganz bis zur Hütte.
De gikk på ski helt frem til hytta. = Sie gingen auf Ski ganz vor bis an die Hütte.

Was würdest Du das auf Deutsch sagen?

Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

16.04.18 12:10
Hei Claus,

Erstmal lieben Dank für die Hilfe!

Deine beiden Varianten finde ich ebenfalls logisch. Wobei die erste in meinen Ohren besser klingt.
De gikk på ski helt til hytta -> Sie gingen auf Skiern ganz bis zur Hütte
De gikk på ski helt frem til hytta--> Sie gingen auf Skiern ganz bis zur Hütte hin.

Aber die Variante die mein Lehrer möchte ist ja:
De gikk på ski helt til til hytta. Und das doppelte til verstehe ich nicht.

Sandra

16.04.18 12:31
Hei Sandra,

det andre "til" skjønner ikke jeg heller. Kanskje om ingen her har et forslag at du spør hva læreren din tenkte på?

Vennlig hilsen fra Claus

16.04.18 17:09, Mestermann no
Dein Lehrer irrt sich.

Entweder: De gikk på ski helt frem til hytta
Oder: De gikk på ski helt til hytta

Aber nichts mit "til til"; das macht keinen Sinn.

16.04.18 17:32
Dankeschön Mestermann.

Dann bleibe ich einfach bei dem was ich in den Hausaufgaben ebenfalls geschrieben hatte - egal was mein Lehrer meint ;) ...

--> De gikk på ski helt frem til hytta.

Sandra

18.04.18 13:15
Kann sein, dass ich grad' auf dem Schlauch stehe, aber: einmal schreibst Du 'fram' und das andere Mal 'frem'.
Ich vermute, dass nur eines von den beiden richtig ist....
Mvh RS.de

18.04.18 13:40, Mestermann no
På bokmål er det valgfritt om man vil skrive "frem" eller "fram". Her er altså begge deler riktig (men det regnes
ikke som god stil å veksle mellom formene i en og samme samme tekst).

På nynorsk heter det bare "fram".

Hei

Hier nochmal eine Vokabel aus dem arbeidsbok von her på berget:

å spille på

En politisk bevegelse har dermed spilt på og utviklet en tilhørighet.

Sandra

16.04.18 11:28
Hei Sandra:

Forslag:

En politisk bevegelse har dermed spilt på og utviklet en tilhørighet. = Eine politische Bewegung hat damit gespielt und eine politische Zugehörigkeit entwickelt.

Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

16.04.18 12:12
Hei Claus

also å spille på = mitspielen bei etwas oder hineinspielen in etwas

Danke, Sandra :)

16.04.18 12:43
Hallo nochmal,

Jetzt habe ich gerade noch im NAOB nachgeschaut...

Wenn ich das dort richtig verstehe, bedeutet å spille på eher auf etwas anspielen oder sich etwas bedienen

Ich brauche da nochmal eure Hilfe, denn dann würde der Satz ja einen leicht anderen Sinn bekommen als in dem Beitrag von Claus.

Sandra

16.04.18 13:18
Mein Vorschlag: Eine politische Bewegung hat eine Zugehörigkeit (bewusst) genutzt und diese entwickelt.
å spille på noe = bewusst von etwas Gebrauch machen etwas nutzen sich etwas bedienen
- Tutankoopa

16.04.18 13:24
Ja, ich denke dein Vorschlag passt gut Tutankoopa.

Vielen Dank

Sandra

16.04.18 13:32
Vielleicht ist das hier ebenfalls eine Lösung:

Eine politische Bewegung hat sich somit dessen bedient und eine Zugehörigkeit entwickelt

Sandra

16.04.18 14:41, Geissler de
Nein, das haut, glaube ich, nicht hin. Denn "spilt på" im norwegischen Satz braucht ein
Bezugswort, und das kann nur "tilhørigkeit" sein. Du hast mit "dessen" eines erfunden, das
im Original gar nicht vorhanden ist; da hätte "spilt på dette" stehen müssen.

Tutankoopas Vorschlag trifft es meiner Meinung nach haargenau.

16.04.18 15:15
Danke Geissler, Sandra

Für mich war das ein schwieriger Satz in meinem Arbeitsbuch :(

God morgen alle sammen,
Er det noen som har en god oversettelse for 'slark' til tysk? Ordet står ikke i Heinzelnisse og ser ut til å være i hyppig bruk på norsk.
Mange takk

16.04.18 09:19, Mestermann no
Totgang; dass etw. (z.B. ein Lenkrad) zu locker ist.

16.04.18 11:03, Geissler de
Totgang ist nicht verkehrt, ich denke allerdings, dass das Wort „Spiel“ in diesem
Zusammenhang geläufiger ist.

Das Lenkrad hat zu viel Spiel.

16.04.18 12:10
En slags teknisk slingringsmonn altså... Tenkte meg deg. Spiel er en god oversettelse!

Mange takk!

16.04.18 13:34, Mestermann no
Nei, slingringsmonn er noe annet enn slark.

16.04.18 14:23, Mestermann no
Slingringsmonn = spillerom for variasjon, lässt sich etwa so übersetzen: erlaubter Spielraum, zulässige
Abweichung von Maßen, Toleranzgrenze.

Slark = at noe sitter, går eller ligger løst, kibber, er ustøtt (f.eks. pga. slitasje eller dårlig tilpasning.)

17.04.18 08:30
Tusen takk.

Hvordan håndterer dere det med disse norske særbokstavene på tastaturet, altså med å, æ, og ø når dere skriver noe på norsk? Og hva gjør dere når dere skriver en tekst som både inneholder norske og tyske bokstaver? Og hva med det ellers fordreide tastaturet? Altså med det at "z" og "y" ikke står der de egentlig skal. Hva gjør dere med det?

15.04.18 19:57
Du har jo skrevet de norske særbokstavene æ ø å, og du har klar z og y. Hva er problemet?

15.04.18 20:04
Ja, der finnes jo mer eller mindre omstendelige måter å håndtere det...

15.04.18 21:45
Die Frage wurde schon früher hier diskutiert, z.B.:

https://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/28165

Gruß, Bettina

15.04.18 22:03
Hei Bettina,

ja, mange takk. Men 09:15 forklarer jo ikke hvordan det fungerer å:

"man kann sich sogar eine indiduelle Tastenbelegung zusammenstellen, die es ermöglicht nur die norwegischen Umlaute åæø anstelle von üäö zu nutzen, ansonsten aber auf die norwegische Exotentastenbelegung zu verzichen"

Er det alminnelig kunnskap her?

B.

16.04.18 08:22
1. legg til norsk bokmål/nynorsk-tastatur over Windows > kontrollpanel > region og språk [Windows > Systemsteuerung > Region und Sprache).
2. benytt Alt + Shift [Alt + Umschalt] for å veksle raskt mellom alle aktiverte tastaturer. Dette går enda raskere dersom du kaster ut engelsk tastatur.

Dersom du ikke kan huske hvor de norske tastene er, er det mulig å bestille klistermerker for norsk tastatur til tastene dine. Her er google din venn.
-Tutankoopa

16.04.18 09:13
Ange takk, Tutsnkoopa,

Men om.man gjør det, har man vel problemet at y og z er skiftet ut mot hverandre? Og ß?

Hyggelig dag :-).

16.04.18 09:19
Det stemmer, men det venner man seg raskt til.
-Tutankoopa

16.04.18 12:14
Ja, men det går jo også uten dette problemet. Jeg har aldri kunnet tilvenne meg det fordi man hele tiden må bytte over fra det ene til det andre systemet. Så da går jeg ut fra at det ikke er alminnelig kunnskap her hvordan man får det til at utelukkende særboksyavene blir byttet ut og all de andre bokstavene forblir der de er...? Er det noen som har interesse i en sånn veiledning?

16.04.18 13:21
Erster Treffer auf Google :)
https://www.youtube.com/watch?v=87bt7GBM02M
-Tutankoopa

16.04.18 14:59, Geissler de
En annen måte er å bruke tastekombinasjoner som består av [Alt] og et tresifret
tall som man taster inn mens man holder [Alt] nede. Det er det jeg bruker mest,
med mindre jeg skriver veldig lange norske tekster.

Fordelen ved denne metoden er at alle bokstavene og tegnene, inkludert ting som
aksenter osv., er der jeg er vant til, og jeg har ß på tastaturet.
OBS Dette virker bare når du bruker Windows og har numerisk tastatur (tallene til
høyre).

Her er kombinasjonene:

Alt + 134 = å
Alt + 143 = Å
Alt + 145 = æ
Alt + 146 = Æ
Alt + 155 = ø
Alt + 157 = Ø

16.04.18 16:03
Hei dere to,

Jeg tenkte faktisk på den måten Tutankoopa lenket til. Enda enklere ville det jo vært å
stille exe-filen til rådighet her. De fleste vil nok ikke lykkes med å få tastaturlayoutet
installert. Men om denne veien allerede er kjent her, er det jo fint... :-)

16.04.18 16:51, Geissler de
Forresten finnes det også denne gratis programmvaren som gjør det mulig å definere
tastekombinasjoner for å skrive bokstaver og tegn som ikke finnes på tastaturet:
http://allchars.zwolnet.com/

17.04.18 08:37
Det er jo også en mulighet! Måten Tutankoopa lenket til ser likevel mest rasjonelt ut for
meg. Det er den jeg bruker også. Men det kan være vanskelig å få det til under W10 eller
w8. Det ser ut som om det er nødvendig der å starte opp pc'en for at det nye
tastaturlayouet skal komme til syne.
Da spørs det bare hvor det er lurest å plassere de norske særbokstavene... Jeg har de jo
på ü,ö,ä. Men som skrevet oppe...

Hei

Wieder etwas aus meinem arbeidsbok (her på berget)

Was bedeutet å ta grep?

Det er til en viss grad et produkt av at mange historiske aktører har tatt konkrete og politiske grep for å fremme denne tilhørigheten....

Sandra

15.04.18 20:00
Maßnahme(n) ergreifen

15.04.18 20:27
Dankeschön!

Sandra

15.04.18 23:34
Tiltak

15.04.18 23:36
et grep -> fra å gripe (greifen). Also der "Griff". Gripe, grep, har grepet.

Hei

Was bedeutet hovedsyn?

Entdeckt habe ich diese Vokabel in einem Text im arbeidsbok mit der Überschrift

Skriving: å nyansere meningene i en tekst

Sandra

15.04.18 20:08
Wörtlich: Hauptsicht.
Gemeint ist das Hauptanliegen, die wichtigste Botschaft des Verfassers.

15.04.18 20:27
Dankeschön!

Sandra

Lurte på leading og trailing arm på tysk i forbindelse med hjuloppheng som her:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trailing-arm_suspension.
Jeg aner ikke hva det heter på norsk, men førende/følgende kunne vært en mulighet.
Jeg ser det heter Längslenker på tysk, men hvordan skiller man da mellom leading og trailing? Hva med gezogen\geschoben, nachlaufend\voranlaufend, eller hva?

13.04.18 20:20
leading arm = Längslenker
traililng arm = Querlenker

15.04.18 17:25
Hei

Vorlauf und Nachlauf ist richtig.

Detlef

Forums Arkiv med Søkemotor