Ved nedlasting anerkjennes GNU Public License eller CC BY-NC-SA

Det finnes forskjellige pakker til nedlasting:
  • Heinzelnisse på Kindle: Heinzelnisse kan brukes som Kindle ordbok. Last ned filene *.mobi fra HeinzelnisseKindle til din Kindle til katalogen documents/dictionaries. Deretter kan du bruke Kindle sin Ordbok-meny til å velge Norsk - Tysk eller Tysk - Norsk ordbok.
  • Heinzelnisse på Tolino: Heinzelnisse kan brukes som Tolino ordbok. Last ned *.zip fila fra HeinzelnisseTolino til datamaskinen, unzip den og flytt fila NO-DE.quickdic til din Tolino til katalogen .tolino/dictionaries (eventuellt skjult). Deretter kan du bruke Heinzelnisse ordbok på Tolino ved å velge Deutsch -> NX eller NX -> Deutsch ordbok.
  • Heinzelnisse på Kobo: Heinzelnisse kan brukes som Kobo eReader ordbok. Last ned en filene *.zip fra HeinzelnisseKobo til din Kobo til katalogen .kobo/dicts og endre navn til dicthtml.zip (ta backup av eksisterende). Neste Ordbok-søk søker da i Heinzelnisse. Mere informasjon:
  • http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=196931#3. Dessverre blir ordbok overskreved ved synkronisering og må deretter installeres på nytt.
  • JHeinzelnisse-kildekode inneholder kildekoden til Heinzelnisse (Web-versjonen). Det skal brukes av folk som har lyst til å videreutvikle Heinzelnisse. For å installere dette, trenger man programmeringskunnskap (Java/JSP, MySQL).
  • Heinzelnisse_HE2-kildekode inneholder kildekoden til Heinzelnisse HomeEdition for alle som har lyst til å videreutvikle denne versjonen. Vi tar gjerne imot patcher eller ekstensjoner.