24.01.07 09:31
Hei! Jeg går i 8.klasse, og prøvde å oversette den ene teksten her. Kan noen rette? (er helt enig at denne siden ikke skal brukes til at andre skal gjøres leksene sine. Denne siden skal man lære tysk!)

Ich heize Wolfgang, und ich bin 49 Jahre alt. Ich bin ein berômter Zaublerkunstler und ich reise in der ganzen Welt. Når vi er på verdensturneer må barna våre bli hjemme alene med Manfred. Wie hast ein zaublerhund mit der name ?punkter?. på fritiden bruker jeg masse tid til å øve på trylletriks, og finne ut nye triks. Uten konen min ville ikke dette ha gått. Jeg takker henne!

-Håvard

24.01.07 09:38, Wowi
Hei Håvard,
dette er på grensen til å bli slettet. Jeg retter bare det som du har oversatt:

Ich heiße Wolfgang, und ich bin 49 Jahre alt. Ich bin ein berühmter Zauberkünstler und reise durch die ganze Welt (in der ganzen Welt er ikke direkte feil). ... Wir haben einen Zauberhund namens "Punkter".

24.01.07 10:09
Er dette riktig da?

Ich heiße Wolfgang, und ich bin 49 Jahre alt. Ich bin ein berühmter Zauberkünstler und reise durch die ganze Welt. wenn wir eine Welttour machen, müssen die Kinder aleine zu Hause bei Opa Manfred bleiben. Wir haben einen Zauberhund namens "Punkter". In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, und erfinde neue Tricks. Ohne meine Frau kann ich das nicht schaffen. Ich danke ihr sehr!

- Håvard (8.klasse)

24.01.07 11:28
dette er så bra at jeg ikke tror at du har gjort det selv.

aleine > alleine
ikke komma etter Zaubertricks. For ikke å ha "tricks" to ganger, kan du også si "Zauberkunststücke" istedenfor "Zaubertricks"

24.01.07 11:36
Hei,
das klingt schon sehr gut!

Welttour - Welttournee ist besser
aleine - alleine
In meiner Freizeit brauche ich sehr viel Zeit, um Zaubertricks zu üben und neue (Tricks) zu erfinden.
Ohne meine Frau würde ich das nicht schaffen/würde das nicht gehen.