17.01.07 19:21
I Ordboka er det mange ting som betyr noe annet en det de står der f.eks Schuljahre betyr Skole År ikke skoletid

18.01.07 04:20
Dessuten heter det skoleår