02.10.06 16:57
Hallo,
datum av rettsmøtet.
Ist das korrekt?

02.10.06 17:11
Dato for rettsmøtet.

Lemmi

02.10.06 18:23
Vielen Dank!