19.04.20 06:49, Carl
Stichwörter: forbi, over
Leste nettopp en overskrift som lød: "Forsker: Globalismens tid er forbi". Det syntes jeg hørtes
rart ut! Skal det ikke hete: globalismens tid er over?
Eller går det an å skrive begge deler?

19.04.20 09:32, Mestermann no
Begge deler går an. NAOB har betydning 9.11 av over: til ende ; forbi.

Gode eksempler er: streiken er over, det hele var over på et blunk, det verste er over nå.

Den samme bruken finner vi i uttrykket gå over, som at sykdommen gikk over, feberen gikk over utpå kvelden, og ikke
minst. "Det går nok over!"

I betydning er det ingen forskjell mellom å si at noe er over og at noe er forbi. Jeg vil tro at det er litt vanligere å si at noe er
over enn at noe er forbi. "Det er forbi" kan tenkes å virke mer formelt, høytidelig, litterært enn "det er over."

19.04.20 14:40, Mestermann no
Jeg bør kanskje legge til at "forbi" i visse sammenhenger virker mer definitivt:

Den 7. mai 1945 var krigen i Europa forbi.
Romerrikets glansdager var i det femte århundre forbi.
Den sorgløse ungdomstiden er forlengst forbi.
Det var forbi med de dager da han kunne sitte oppe hele natten og arbeide hele dagen.

19.04.20 15:01, Carl de
Mange takk for utførlig svar. Ja, det virker oberbevisende. Kanskje skribenten valgte bevisst
"forbi" fordi han ville at det skulle være over og ut for godt med globalismen...