21.03.20 08:49, Carl
Siden vi jo nå kommer til å sitte buret inne i lang tid kan vi ikke bare oppheve "diskusjonsforbudet" her inne?

21.03.20 14:21, Brendan
Dette er ikke et diskusjonsforum. Ring en venn hvis du vil diskutere, jeg er ikke interessert i meningene dine.

21.03.20 14:35, Carl de
Har forsøkt å oversette en tysk tekst fra denne universitetssiden: https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2020/0317corona.html

Er det noen som kan rette på feilene mine?

96 Patienten liegen wegen des neuartigen Corona-Virus derzeit auf niederländischen Intensivstationen. Das überraschende ist, dass entgegen der allgemeinen Erwartung ungefähr die Hälfte von ihnen keine Senioren sind, sondern jünger als 50 Jahre. Vermutet wird, dass viele von ihnen sich bei Karnevalsfestivitäten in Brabant angesteckt haben.

  • 96 pasienter ligger på nederlandske intensivstasjoner grunnet det nyartede Corona-viruset for tiden. Det som er overraskende er at i motsetning til allmenn forventning omtrent halvparten av disse IKKE er seniorer, men YNGRE enn 50. Det formodes at mange av dem ble smittet ved karneval-festiviteter i Brabant.

(...)

Gommers beobachtet jedoch auch bei manchen gesunden, jungen Patienten eine starke Reaktion auf eine Infektion mit Covid-19. Das liege an einer Überreaktion des Körpers, wodurch die Betroffenen eine schwere Lungenentzündung bekommen würden.
  • Gommers legger derimot også merke til en sterk reaksjon hos noen friske, unge pasienter på en infeksjon med Covid-19. Dette skyldtes en overreaskjon av kroppen som de rammede skal få seg en kraftig lungebetennelse av.

Die genauen Ursachen für diese starke Reaktion des Körpers ist noch nicht bekannt, jedoch seien diese Personen zwingend auf den Einsatz einer Beatmungsmaschine angewiesen, da sie körperlich erschöpft sind und es nicht mehr schaffen, ausreichend aus eigener Kraft zu atmen.
  • De nøyaktige årsakene for denne sterke kroppsreaksjonen er enda ikke kjent, men disse personer skal uunnværlig være henvist til respirator fordi de er fysisk for utmattede og ikke lenger klarer å puste tilstrekkelig av egen kraft.

Das größte Problem für die Patienten sei, dass in Falle einer Covid-19-Infektion oft sehr lange künstlich beatmet werden müsse. Von Fällen aus China und Italien sei bekannt, dass man Patienten teilweise bis zu 4 Wochen lang beatmen müsse.
  • Det største problemet for disse pasientene skal være at de tilfelle Covid-19 infeksjon ofte må bli liggende med respirator veldig lenge. Fra tilfeller fra Kina og Italia skal det være kjent at pasientene delvis må bli respirert i opptil fire uker.

21.03.20 14:38, Carl de
Ser alle det slik som han Brendan? Det er trist synes jeg ...

21.03.20 14:55, Mestermann no
Nei, det er ikke trist. Det som er trist, er når noen vil gjøre om også dette forumet til et sted der de kan lufte sine meninger om
alt mellom himmel og jord. Slike sider finnes det hundrevis av, og det er vanskelig å skjønne hvorfor du ønsker deg enda en.
Nettdiskusjoner er ofte ikke særlig saklige, og ofte heller ikke særlig hyggelige for mange av brukerne.

Det blir altså fortsatt ikke tillatt å diskutere generelle tema i forumet. Hvis du vil øve deg på norsk skriftlig ved å diskutere,
finnes det en rekke sider å velge mellom. For eksempel kvinneguiden.no (ikke bare for kvinner) og diskusjon.no. I tillegg har
Facebook et tilnærmet uendelig antall åpne og lukkede tematiske fora.

Derimot står det deg selvsagt fritt å diskutere språklige tema her i forumet.

21.03.20 16:26, Carl de
Jeg synes vi danner en slags lukket familie på en måte her inne. Vi som i så lang tid har skrevet hverandre innlegg, stilt hverandre spørsmål, besvart hverandre spørsmål, fått våre spørsmål besvart av hverandre. Det er jo bare et veldig overskuelig antall faste bruker her inne. Og det er jo godt mulig at en god del av oss kommer til å være borte om noen få måneder eller ett års tid.

Selvsagt er det riktig at man også kan kommunisere alle mulige andre steder på nettet. Men det blir jo ikke det samme for det i og med at dette er fullstendig fremmede mennesker.

Attpåtil mener jeg at det er ingenting som overgår kommunikasjon hva gjelder effektiviteten i å lære seg et fullstendig fremmed språk. Jeg våger å påstå at selv det å skrive for seg selv uten å bli rettet er behjelpelig ved å lære seg et språk. Vet ikke hva det kommer fra. Egentlig burde det jo være umulig. Men enda mye mer effektivt ville det jo vært om man "umiddelbart" i selve sin kommunikasjon ble rettet.

Så dette var "baktanken" ved mitt forslag.

21.03.20 16:35, Carl de
P.S.:
Men om du tviholder ved det strenge regime her inne i ditt forum da er det bare sånn. I så fall ville det være fint om du kunne "sagt" noe om feilene mine i innlegget fra 14:35. Hvilke grove feil er det jeg har gjort? Det jeg faktisk slet med ved oversettelsen det var "indirekte Rede" på norsk.

"Das liege an einer Überreaktion des Körpers,..."

Er det riktig oversatt med "Dette skyldtes en ...". Er det imperfektum man skal ty til her på norsk?

Og hva med "wodurch die Betroffenen eine schwere Lungenentzündung bekommen würden."

Er det riktig med "som de rammede skal få seg en kraftig lungebetennelse av"?

Mange takk. Atter en gang.

21.03.20 17:44, Carl de
Fant noe om dette spørsmålet her: https://www.heinzelnisse.info/forum/archive?searchItem=indirekte+tale&setOpt...

Deretter er det antakelig riktig med "Dette skyldtes...", mens det er feil med "skal få". Det burde antakelig lydt:

Dette skyldtes en overreaksjon av kroppen som de rammede skulle få seg en kraftig lungebetennelse av.

Men skal ikke hevde å ha forstått reglene helt her. Problemet er at vi på tysk som jeg ser det ikke bryr oss om tidsformen i hovedsetningen:

Er sagt, dass dies an einer Überreaktion des Körpers liege....
Er sagte, dass dies an einer Überreaktion des Körpers liege...

Han sier, at dette skal skyldes en overreaksjon av... - ?
Han sa, at dette skulle skyldes en overreaksjon... - ?

Men det kan ikke være slik at man alltid må benytte seg av hjelpeverbet "skal" eller "skulle".

"Hun sa at hun het Marie" kan jo ikke bli til "Hun sa at hun skulle hete Marie" - ?

Så når må man bruke "skal" og når man bruke imperfektum? Jeg er litt forvirra.

21.03.20 21:47, Heiko de
Hei,
Heinzelnisses forum skal være et faglig forum med et tydelig tema. Før man logger seg inn, så står det tydelig i forumreglene. Det har jo skjedd at folk ønsket å ha kontakt med hverandre ved siden av forumet. I så fall kan jeg videreformidle epostkontakt hvis det er ønskelig, bare send meg en melding (epost helt nederst på siden). Fagfremmede diskusjoner hører ikke hjemme her.
Heiko

22.03.20 12:02, Carl de
Ja, vet jo alt dette. Det var jo derfor jeg spurte pent. Men i en unntakstilstand som denne kunne man kanskje lettet på disse restriksjonene, trodde jeg. Det er jo åkkesom ikke så mange folk her inne. Men greit, da fortsetter vi som før og holder oss utelukkende til faglige emner som mine ovenstående spørsmål. Takk for tilbudet ellers. Hold dere friske alle sammen! Og hold dere hjemme!