02.01.19 10:53
Heinzelnisse kjenner til ordet ærfryktig. Dette ordet forekommer hverken hos uib eller
naob. Likeså blir det heller ikke utvist et ord som ærfryktig i en av ordbøkene.
Hvilken form er riktig?

02.01.19 11:54, Geissler de
Jeg går ut fra at det dreier seg om en skrivefeil; antageligvis burde det stått
ærefryktig.

Riktignok kjenner ordbøkene heller ikke til dette ordet, bare ærefrykt, men man får noen
treff på nettet når man leter etter ærefryktig. Noen ser altså ut til å bruke det.

02.01.19 18:42, Mestermann no
"Ærfryktig" er uansett en skrivefeil, det må i alle tilfeller stå ærefryktig. Ordet brukes om noen som viser (gjerne
overdreven) ærefrykt. NAOB har ærefryktsfull i den samme betydningen, men jeg tror ærefryktig brukes oftere, i
den grad det brukes.

Jeg har sendt inn forslag til redaksjonen i NAOB om å ta inn "ærefryktig".

02.01.19 22:14
Mange takk. Det ante meg!

03.01.19 11:54, Mestermann no
Ærefryktig er nå på plass i NAOB:

https://www.naob.no/ordbok/ærefryktig

03.01.19 15:01
Av artikkelen i NOAB går det fram at «ærefryktig» har betydningen « ærbødig».
Forfatteren Torgrim Eggen bruker frasen «i en ærefryktig taushet».

Dagbladet skriver: «den gode reportasjes vørsløse flukt» Se NAOB
https://www.naob.no/ordbok/v%C3%B8rsl%C3%B8s Bokmålsordboka fører opp adjektivet
«vørdslaus vørdsløs» i betydningen repektløs. Antonymet er «vørdsamvørsam» med
betydningen "som viser respekt for noe(n)". Eks.: Med vørdsam hilsen.

Til slutt: Er «ærefryktfullærefryktig» synonymt med «vørdsamvørsam»?
Lidarenne

03.01.19 17:48, Mestermann no
Synonymer og antonymer er sjelden helt kongruente, spesielt ikke når de krysser målgrensene.

Ærefrykt er ikke det samme som ærbødighet, men sterkere enn dette. NAOB har: dyp, ærbødig respekt;
fryktblandet beundring.

Ærefryktighet: Preget av ærefrykt, svært ærbødig.
Ærefryktsfull: full av ærefrykt; meget ærbødig.

Vørdslaus og vørdsam er antonymer på nynorsk, men brukes vel heller sjelden på bokmål. På bokmål har vi
vanligvis vør(d)sløs og med vør(d)nad, spesielt i dialektalt pregede setninger. Vørløs betyr uansvarlig, uten aktelse,
respektløs, hensynsløs.

På bokmål kan man svært formelt skrive til avslutning på et brev: Med ærbødig hilsen. På nynorsk tilsvarende:
med vørdsam/vyrdsam helsing/hilsen.

Merk også den eldre nynorske tiltaleformen "Vyrde Drott", der bokmål har "Deres Majestet". I dag har man også
på nynorsk gått mer og mer over til "Dykkar Majestet". ("Herre Konge" brukes fortrinnsvis militært).

04.01.19 09:53
Å, er ærefryktig allerede kommet inn i NAOB? Dette gikk jo fort! (Den som spurte oppringelig)