17.06.18 09:31
Guten Morgen

In der Zeitung habe ich heute das hier gelesen:

å komme med upassende ytringer mor våre mennesker trenger vi ikke ha frihet til.

å komme med wird meiner "Erfahrung" nach ständig anders übersetzt...Wie übersetze ich es hier? Kann mir jemand generell was zum Gebrauch von å komme med sagen?

Danekschön

17.06.18 10:56, Mestermann no
"Å komme med" forskjellige ting er en utbredt uttrykksmåte, men fremstår ofte upresist.

Min gamle norsklærer ville sagt at man kommer med bussen, eller man kommer med på turen, men at man:

fremsetter et forslag
ytrer sin mening
gir uttrykk for et synspunkt
sier hva man tenker
fremlegger et bevis
fremfører et offer
forteller en vits
byr på en godbit
meddeler sin deltagelse
ber om unnskyldning
gir en forklaring
avlegger et vitneprov
osv. osv. – *men man "kommer ikke med" noen av delene.

Bruken av "komme med" som et generelt samleverb til erstatning for alle disse verbene, er opprinnelig en muntlig
og uformell uttrykksmåte. Det springer nok dels ut fra uttrykket "komme med noe" eller "å komme frem med noe",
altså å fortelle eller rykke ut med noe (hittil) ukjent, dels fra "å komme opp med noe", etter engelsk "to come up
with something", altså presentere, fremlegge, eller bare "komme opp", at noe oppstår. Allerede Ibsen bruker
stundom "komme med noe" på denne måten.

Det vil være helt vanlig i dag å si at man gjerne vil komme med et forslag, og ingen (ikke engang min gamle
norsklærer) vil vel reagere på det. Det vil også være vanlig i en rekke andre sammenhenger. Men bruker man
"komme med" til erstatning for mer presise uttrykk hele tiden, blir språket flatt og unyansert.

I tilfellet du spør om, vil den mer presise uttrykksmåten være: Å fremsette eller fremføre upassende ytringer mot
våre medmennesker. Det er nok lettere å oversette.

17.06.18 19:55
Danke für diese ausführlich Erklärung Mestermann!