30.01.18 09:38
Stichwörter: morgen, morgning, morning, morra, mårning, mårra
Hva er egentlig forskjellen på morning og morgen? Jeg ville helst brukt morning og ikke morgen. Eller roter jeg noe fryktelig nå, blander fryktelig med engelsk? Men morning høres så fortrolig ut, morgen derimot nesten litt unorsk....

30.01.18 12:18
Hei,

begge deler brukes, mest bruker vi i Kristiansand: morgen. Morning høres i mine ører mer tysk ut. Det er etter ordboka mulig.
Morsom er det når noen av og til bruker "Moin" uten å vite at det ikke har noe med morgen å gjøre.

God tirsdag fra Claus i Kristiansand

30.01.18 12:37, Mestermann no
Morgen er det vanligste substantivet på bokmål, og brukes både når det gjelder omtale av tidspunktet på dagen
(om morgenen), om morgendagen (i morgen) og til dels når man hilser (god morgen!).

Når man hilser finnes det etpar andre varianter. Det ene er en sammentrekning av ordet "morgen", og brukes hele
dagen: "morn!" eller "morn, morn!". Denne formen er mye brukt i Oslo. Det er antagelig denne formen Claus i
Kristiansand sikter til, men han tar feil av uttalen. Den uttales ikke "moin", men med den vanskelige, halvstumme,
nasale r-en som folk fra andre landsdeler har vanskelig for å få til, og som man også finner i Oslo-uttalen av
"Karl", "vern", "jorden" osv. "Morn" skrives da også med r.

Fra engelsk lånte norsk en eller annen gang, kanskje alt i seilskutetiden, ordet "morning!" som et litt kjekt og tøft
hilseord. Det var nok mer i bruk tidligere, og særlig blant mannlige arbeidere i byene.
Så har vi et verbalsubstantiv, nemlig "morgning, morgningen", som er dannet etter verbet "å morgne" (sml. å
mørkne, å dagne), Derfor finner man også uttrykk som: "Om morgningen", noen ganger skrevet "mårningen" eller
"morningen":
Jeg drikker alltid kaffe om morgningen.
Jeg synes alltid det er så vanskelig å stå opp om morgningen.

Sammenlign for øvrig også dialektvarianten av "morgen", nemlig "morra", også enkelte ganger skrevet "mårra",
som er dialekt for "morgen", som man også stundom møter skriftlig på bokmål:

Jeg drikker alltid kaffe om morran
Jeg synes alltid det er så vanskelig å stå opp om mårran
Jeg skal gjøre det i morra

Merk at man ikke kan ønske noen "god morra!" :-) Da må man si "god morgen", "morn" eller "morning!"

30.01.18 14:02
Hei Mesterrmann,

det var riktig at du leste Moin - det er den nedertyske formen for "moi Dag" = Hochdeutsch: moi = schön Dag = Tag = schöner Tag. I Nederland har man også uttrykket moi for fint/skjønt.
Formen morn - morra, kjenner jeg også hos oss, det er som du skriver vel heller muntlig norsk. Jeg har funnet det også i ordboka etter du hadde skrevet det. Da er det anført som muntlig form for morgen.

Hei fra Claus i Kristiansand

30.01.18 15:20, Mestermann no
Ah, jeg trodde du mente at nordmenn sa "moin" (men at du mente "morn"). Forstår.

31.01.18 00:03
Hei dere to!

Mange takk. Det var jo nettopp "jeg synes alltid det er så vanskelig å stå opp om morgningen", jeg tenkte på.

Ja, da går altså begge deler.

God natt!

31.01.18 00:37, Mestermann no
Ja, men pass på: Morgningen og morgenen er altså ikke helt kongruente begreper, selv om de delvis kan brukes
synonymt. Morgen/morgenen er også svært langt på vei det hyppigst brukte begrepet, både muntlig og skriftlig.
Morgningen er nok mest brukt muntlig, bare sjelden skriftlig.

Legg merke til at å hilse med "morning!" er det samme som å ønske "good morning", ikke som å ønske "god
morgning". "Morning!" uttales med engelsk betoning, nærmest med tonem 1, mens "morgning" uttales med
tonem 2.

31.01.18 08:22
Uffa. I så fall kan jeg bare håpe at det blir rett i uttalen rent automatisk eller tilfeldig. Jeg aner hva du mener når jeg sier "god mor(g)ning" og "morning" for meg selv men om jeg er på rett spor det må gudene vite. Så er det jo også det med skurre-r og rulle-r. Engelsk uttale benytter seg vel heller av rulle-r, mens jeg ville uttalt morgning snarere litt skurrende. Det er vel heller denne forskjellen jeg hører enn noe tonem-greie som jeg dessverre ikke har greie på.
Men takk for det. Jeg skal være var for uttalen hvis jeg hører nordmenn si det.

31.01.18 10:50, Mestermann no
"God morgning" kan man altså ikke si, dessverre. Hvorfor kan du ikke bare bruke ordet "morgen"?

31.01.18 11:40
Hei Mestermann,

det er sansynligvis fremdeles mennesker i Tyskland som sier "Guten Morgen" når de f.eks. kommer på jobben. De er formelle og det kan være på visse plasser viktig i Tyskland. Heller litt for formell en for lett, det er erfaringen min fra Tyskland. Da er det bare forståelig når man er forsiktig når man kommer til et fremmed land (Norge). Man kan si god morgen i Norge (Kristiansand...)

God onsdag fra Claus i Kristiansnad

31.01.18 19:10
Fordi jeg synes at morgen høres så fremmed ut i noen sammenheng.

i morgen tidlig = morgen früh (ok)
om morgningen = i (dag) morges = i dag om morgningen = om morgningen i dag (ok)
(hver dag) om morgningene = (jeden Tag) in der Früh (ok)
god morgen = guten Morgen (ok)

Men jeg ville aldri kommet på ideen å si: "om morgenen" for "i dag morges". Det høres fullstendig galt ut. Har ingen ide hvordan det uttales engang - mohrGenen eller mohrenen som i "god morgen" der "g"'en i morgen også ikke uttales...?

@Claus: "Guten Morgen" er helt vanlig på tysk...

31.01.18 20:23
Morna ( morn da ): adjø.
" Morna Jens "
Oddy

31.01.18 20:52, Mestermann no
@19:10: Det er nok "morgningen" som er det sjeldneste ordet her. Men la oss gå gjennom bruken, og ikke glemme
at "morgen" og "morgning" er to to forskjellige ord, som brukes litt forskjellig. De er altså ikke varianter av samme
ord:

Først morgen

I morgen tidlig eller i morgen - neste dags morgen eller morgendagen: "Vi ses i morgen." "Jeg kommer i morgen
tidlig".

Om morgenen - omtaler tidspunktet på døgnet (og betyr ikke "i dag morges"): "Blomstene åpner seg om
morgenen". "Jeg synes det er vanskelig å stå opp om morgenen". "Tidlig om morgenen synger fuglene".

I morges - morgenen i dag. "Jeg møtte ham i morges" (også: i går morges, i forgårs morges.)

En morgen eller den morgenen - bestemt eller ubestemt angivelse av tidsrommet på dagen: "Da Gregor Samsa en
morgen våknet av urolige drømmer, fant han seg selv forvandlet til et uhyrlig kryp." "En morgen som ingen annen!"
"Den morgenen glemmer jeg aldri".

Som hilsen: God morgen! Morn! Morn-morn! Morn, da (morna).

Så ser vi på morgningen

Morgningen (noen ganger skrevet morningen eller mårningen) brukes først og fremst muntlig, ikke skriftlig, og
stort sett for å omtale noe som er knyttet til en selv, egenaktivitet. Det er et mer uformelt og intimt ord.

Jeg har vondt for å stå opp om morgningen.
Det er alltid så kalt om morgningene der jeg bor.
Det smaker så godt med en dram om morgningen.

Dette er helt normale utsagn, og kan forsvådt godt også brukes skriftlig. Men det vil oftest se rart ut med:
"Blomstene åpner seg om morgningen", eller "om morgningen våkner verden til liv". Stilistisk krysser det grensen
mellom det uformelle og det mer generelle. Det vanligste vil være å skrive "blomstene åpner seg om morgenen"
og "om morgenen våkner verden til liv".

Morgning kan ikke brukes i noen av de øvrige tilfellene som jeg har angitt for morgen (i morges, i morgen osv). Det
er heller ikke et hilseord.

Derimot kan man noen ganger høre at folk hilser med "morning!" eller "mornings!", men det er det engelske
lånordet, og har ikke noe med "morgning" å gjøre. De uttales da også helt forskjellig, som angitt i et tidligere
innlegg.

31.01.18 21:15, Geissler de
Hei Claus,

"Guten Morgen" er på ingen måte noe formelt uttrykk. Mens "Guten Tag" er en hilsen som man
bare bruker overfor folk man tiltaler med "Sie", sier man "Guten Morgen stort sett til
alle. Jeg sier "Guten Morgen" når døtrene mine kommer ned til frokost om morgenen.

31.01.18 21:55
Mange takk, Mestermann, Claus og Geissler,

Du har nok sikkert rett, MM, og jeg har nok sikkert lært det rett engang for veldig lenge siden. Når jeg grublet litt over emnet begynte det jo plutselig å nynne i meg...

Noe veldig rart noe med "Tidlig en morgen nede på stasjonen...sveiver på et håndtak" 8-0...!

Det sa i alle fall ikke "tidlig en morgning"...

Vel, vel...

Sliter likevel med visse bøyingsformer som "morgenen"... Det vil bare ikke klinge for mine ører ...

31.01.18 22:37, Mestermann no
Det er nå en gang bestemt form entall av morgen. Men det er et ord som kan være vanskelig å uttale både i
ubestemt og bestemt form, entall og flertall.

I de nynorsknære dialektene sier man ein morgon - morgonen, og uttaler hver bokstav. De har det enkelt.
Bokmålsordet morgen uttales derimot over store deler av landet nærmest som måh'-rn, og bestemt morgenen
uttales nærmest måh'-rn-n. Bestemt form flertall er litt letter: måh'-rnene.

I enkelte landsdeler finner man nok en mer bokstavnær uttale, men stort sett uttales det som jeg har forsøkt å
skrive her. (NAOB gjengir uttalen av ubestemt form med [må:`ərn] eller [må:`-årn]). Så det er ikke lett. Dette kan
være medvirkende til at det i dialektal dagligtale i flere strøk er vanlig å si "morran" i stedet. Men det er ikke en
form jeg vil anbefale, spesielt ikke skriftlig.

01.02.18 07:07
God morgen Geissler,

takk for hyggelig forklaring. Jeg vet jo ikke om det du skriver gjelder hele Tyskland. Derfor skriver jeg hos oss i Kristiansand er.... Når jeg er med familien i Hamburg hører jeg mest om morgenen på hotellet: Moin. Dvs, jeg er ikke sikkert om alle er klar over hva det betyr. Når jeg har guidet tyske gjester i Kristiansand har jeg til vane å si Moin når jeg kommer på bussen. Mange fra sør sier da: det er ikke morgen lenger. Derfor må jeg forklare for mange mennesker fra Tyskland at "Moin" er ikke det samme som morgen.

Riktig god torsdag fra Claus i et kalt Kristiansand

01.02.18 08:31
Nochmals vielen Dank. Da er det vel bare på innøve det ved å si eller mumle det for seg
selv. For eksempel om morgenen når man står opp.
Og så må man forsøke å anvende det hele på forskjellige konstellasjoner i praksis som byr
på ytterlige vansker.

For det heter jo snarere "i morgen tidlig" eller "i morgen formiddag" enn "i morgen
morges" - som man kanskje kunne trodd.

Og så blir det vel "på lørdag morgen" eller "førstkommende lørdag morgen" hhv. i flertall
"på lørdag morgene" eller "om morgene på lørdag / på en lørdag / på lørdagene / hver
lørdag" eller "om morgenen enhver lørdag" og "en morgen på en lørdag".

Så spørs det jo om man også kunne sagt noe som "på lørdag morgenen" og hva det til
forskjell fra de andre formene ville ha betydd og hvordan man ville uttrykket det på tysk.

Der er tre ting som forvansker alt dette.

1. På tysk er man mye mindre nøye her. Man kan nesten alltid si "in der Früh" hhv.
"Morgen" - samme om det er generelt eller spesielt utsagn. "In der Früh ist es immer so
kalt.", " In der Früh habe ich mir (heute) erst einmal Kaffee gekocht. Am Samstag in der
Früh werden wir abreisen."

2. Flertall brukes nesten aldri på tysk i sammenheng med tidsbestemmelser om morgentiden.
"An den Morgenen bin ich erst einmal joggen gegangen." høres for meg ikke veldig
idiomatisk ut selv om det sannsynligvis ville vært rett.

3. Det som forvirrer meg på norsk er at den bestemmte formen ser ut til å være lengre enn
flertallet. Det skyldes jo at ordet morgen ender på -en. Men egentlig ville jeg forventet
et "morgenene" som flertallsform. "Morgenene på oljeriggen starter med et skjærende hyl
fra en sirene." Men det er vel "Morgene på oljeriggen..."

<-- fullstendig forvirret. Må vel først rydde opp i hove og pugge informasjonene ovenfra
før jeg kan stille ytterlige målrettete spørsmål.

01.02.18 08:55, Mestermann no
Ordet bøyes slik: en morgen - morgenen - flere morgener - morgenene. Stundom kan man se varianten
"morgnene",

I morges kan bare bety den nettopp forgangne morgen (altså morgenen som var i dag), eller gårsdagens eller
forgårsdagens morgen (i går morges, i forgårs morges). Om den morgenen som fremdeles pågår må man si "på
morgenen i dag" eller (sjeldent) "i dag til morgen" : "Jeg skal møte ham på morgenen i dag", "jeg skal møte ham i
dag til morgen." For eldre morgener sier man f.eks. "lørdag morgen (som var)".

Generell omtale av morgenene er delvis annerledes enn på tysk. Man kan si "jeg pleier å møte ham om
morgenene", men man kan også like gjerne si "jeg pleier å møte ham om morgenen" (underforstått: så å si alle
morgener) eller "jeg pleier å møte ham hver morgen".

Peker man på en bestemt morgen i uken sier man "lørdag morgen" eller "lørdagsmorgenen". "Jeg skal møte ham
lørdag morgen" - "jeg pleier å møte ham på lørdagsmorgenene".

01.02.18 09:22
Mange takk, Mestermann. Jeg får trøste meg med det at jeg antakelig ikke kan dette helt på tysk heller :-|.

For det finnes ingen flertallsform "Morgenen" på tysk. Mens det på norsk i flertall blir en "tungenbrekker" som morgenene er flertallet av Morgen på Tysk simpelthen Morgen. Det ville på tysk altså hett": "An den Morgen bin ich immer erst joggen gegangen."

Ha en god morgen :-)

01.02.18 09:30
Hei??

Er det galt med? Ich bin an mehreren Morgenen joggen gegangen?

Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

01.02.18 12:56
Hei Claus,

Tja. Siden jeg selv som halvtysker komm inn på et sidespor og seriøst overveiet bruken av "Morgenen" som flertallsform for Morgen er jeg jo nesten ikke den rette å svare på spørsmålet ditt. Dette måtte nesten heller en heltysker eller en ekspert som Geissler gjøre. Men ifølge det jeg leste i Duden er flertallet av Morgen også Morgen. Og i så fall måtte det blitt "an mehreren Morgen". Noe som klinger også litt bedre enn "Morgenen". Det kanskje derfor også at man med tysk i utgangspunktet sliter litt med "morgenene"!

Men jeg ville fortsatt forsøkt å påstå at flertallet av Morgen er ganske sjeldent brukt på tysk. I motsetning til "an mehreren Abenden". Kanskje dette formildner tabben min ;-).

Hilsen og hyggelig dag i Kristiansand!

01.02.18 13:19
Hei

habe mich ein bisschen umgehört, es gibt ein Morgen und mehrere Morgende. Man hat mir gesagt es müßte heißen: Ich bin mehrere Morgende joggen gegangen.

Vennlig hilsen fra Kristiansand

01.02.18 15:36
Et par forskjeller mellom nord og syd i Tyskland.
Dette er gängig i nord :
Heute morgen ( Heute früh )
Gestern morgen ( Gestern früh/Vormittag )
Am Morgen ( In der Frühe )
Sonnabend Morgen ( Samstag früh/Vormittag )
Morgen Morgen ( hehe ! )
Oddy

01.02.18 18:30
Hei Oddy og Claus,

Tror vi har fortsatt noen småfeil hist og her.
Nå har også jeg spurt noen heltyskere og vi ble enige om at flertallet av Morgen lyder Morgen. Jeg tviler derfor sterkt på det forslaget du fikk fra de tyskerne du spurte og som rådet til "Morgende". Men vi har kanskje bruk for en ekspert her som sagt ;-).

Heute Morgen ville jeg skrevet med stor bokstav. ( https://www.duden.de/rechtschreibung/heute_Morgen ) Likeså "gestern Morgen" skjønt uttrykket høres veldig rart ut for meg. Am Morgen er helt rett og attpå rett tydd, men jeg ville skrevet "in der Früh", ikke Frühe. Men sant nok finnes uttrykket "in aller Herrgottsfrühe".

"Morgen Morgen" kjenner jeg ikke til 8-? Men betyr ikke nødvendigvis at det ikke eksisterer...

Hyggelig kveld!