17.01.18 18:48
Aldri så...

Dette har vært diskutert her før. Likevel kaver jeg fortsatt noe helt vanvittig med denne rare norske måten å uttrykke seg på. Nordmenn flest liker uttrykket "aldri så" + adjektiv.

Såvidt det har blitt forklart før skal dette egentlig tolkes bokstavelig.

Men hva med en setning som denne her:

"Kan publikum gi den nødvendige oppbakkingen, tror vi det kan komme en aldri så liten sensasjon fra Vindbjart på søndag
(Sørlandet 196918112/6–7)"

Oversettes dette med:

Wenn es dem Publikum gelingt, die notwendige Unterstützung zu geben, glauben wir, dass es zu einer alles andere als kleinen Sensation kommen kann.

Eller tvertom:

...zu einer winzigen Sensation...?

17.01.18 21:26
Aldri så liten ( noch so klein )-winzig.
Und ist der Handel noch so klein, so bringt
er mehr als Arbeit ein.

18.01.18 01:24
Ja, mange takk. Og sant nok det du skriver om arbeid.
Men hvordan ville du oversatt ovenstående tekst? Winzig? Men passer dette virkelig?

Wenn das publikum hinreichend anfeuert, kann es zu einer unglaublich kleinen Sensation kommen???

18.01.18 12:24
Du übersetzt doch selbst mit "alles andere als kleinen". Das ist mit anderen Worten eine große. Wie kommst du dann auf winzig oder unglaublich klein?

18.01.18 13:12
"En aldri så liten sensasjon" er en forsiktig uttrykksmåte, en typisk norsk underdrivelse.

18.01.18 20:04
12:24 og 13:12
Ja, men ser dere ikke motsigelsen da? Vanligvis blir "aldri så" ansett som forsterkende. Dette har blitt fastslått her i forumet flere ganger. Sånn tolker også 21:26 betydningen av vendingen. Og dette er jo også den bokstavelige betydningen av "aldri så".
Men det passer jo ikke når man forsøker å oversette den ovenstående setningen! Antagelig ikke, i hvert fall. Men hva betyr dette? Vendingen kan jo ikke den ene gangen være en forsterkelse og i andre tilfeller det stikk motsatte?

18.01.18 20:49
Selvom utkommet er aldri så lite
er det bedre enn ingenting.

18.01.18 22:24
Ifølge NAOB betyr uttrykket "aldri så lite" en smule eller lite grann.

19.01.18 08:22
Hei dere to,

Takk for deres mening/bidrag.

Vi har faktisk nå tre eller fire helt forskjellige, om ikke motstridende tolkinger av 'aldri så lite':

- ørliten
- liten
- kjempestor
- enda så liten

Hvilken tydning er den korrekte?

I den ovenstående setningen:

Blir sensasjonen kjempestor eller ørliten om Vindbart seirer?

19.01.18 19:04
aldri så snart - "aldrig saa snart hadde han [Markus] en fristund, saa var han ute hos den [hagen]" ( https://www.naob.no/ordbok/aldri#53441267 )

På tysk blir dette vel neppe noe annet enn:
Kaum hatte er eine freie Stunde, war er draußen in diesem Garten.

Her er altså "aldri så" brukt forsterkende - "aldri så snart" - veldig snart, kjapp, snau, med det samme.

Likeledes brukt finner vi "aldri så" i kjente uttrykk som for eksempel:

Aldri så vondt at det ikkje kunne vore verre
Aldri så klein ei kråke at ho ikkje vil ha ein make
Aldri så galt at det ikke er godt for noe

Så det kunne virket som om "aldri så" ble brukt forsterkende.

Men - overraskelse - så finner vi utsagn som denne:

https://www.aftenposten.no/kultur/i/8bqBQ/-Det-kan-fort-bli-en-aldri-sa-liten-br...

"Det kan fort bli en aldri så liten brannbombe".

Og her det er vel ikke snakk om en ekstremt liten brannbombe men heller det motsatte. Her er jo aldri så liten ikke brukt forsterkende men fornektende.

Eller hvordan skal man tenke seg denne setningen på tysk?

20.01.18 17:30
"Det kan fort bli en aldri så liten brannbombe". = "Das kann sich rasch zu einer gar
nicht einmal so kleinen Brandbombe entwickeln"

20.01.18 18:26
Ja, das wäre naheliegend und würde man wohl als Deutscher meinen. Brauchbares idiomatisches Deutsch wäre es allemal.

Und gleichwohl bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich richtig übersetzt wäre.

Denn überwiegend wird aldri så doch verstärkend eingesetzt und nicht negierend. Verstärkend würde es hier aber das Gegenteil heißen von "gar nicht einmal so kleinen" - nämlich eher "winzigen".

Die Norweger scheinen selbst nicht so recht zu wissen, ob 'aldri så'berstärkend oder negierend gemeint ist :-(.