02.01.18 18:48, Geissler
Stichwörter: klitschnass, søkk våt, søkkvåt
„Nå står hun søkk våt i portrommet og vet ikke hva hun skal tro.“

Jeg hadde skrevet (og forventet) „søkkvåt“. Går det an å skrive det i to ord, og har det i
så fall nøyaktig den samme betydningen?

02.01.18 20:53
Søkk våt er gangbart ( trur eg ).
Som adjektv kun søkkvåt.
Søkke eller søkka våt er dagligtale.
Det er fort gjort i en port, men søkk
våt da gitt !
Oddy

02.01.18 21:50
Geissler.
Auf Schwaebisch nur soichnass, nicht
soich nass. Bairisch ?
Oddy

03.01.18 08:41
Dokpro og NAOB viser bare eksempler med særskriving.

03.01.18 10:01
Søker man på Google derimot finnes det nesten utelukkende sammenskriving.

03.01.18 11:54
Jeg er enig med Geissler om at det skal hete søkkvåt.Dersom vi setter setningen om til flertall, heter det: "Nå står de søkkvåte i portrommet og vet ikke hva de skal tro." Her er det tale om samsvarsbøyning. Søkkvåt er altså adjektiv.

03.01.18 12:16
Men adverbet søkk kan brukes forsterkende i betydningen helt, aldeles f.eks søkk mørkt, søkk borte, søkk full.
>Nå står hun søkk full i portrommet.....

03.01.18 12:21
Argumentet med samsvarsbøyning er ikke overbevisende. Søkk er adverb, og søkk våte går like bra.

03.01.18 12:41, Geissler de
Takk for alle innspillene så langt.
Åpenbart er begge skrivemåtene riktig.
Finnes det da en betydningsforskjell eller nuanse?

03.01.18 12:46, Geissler de
@ Oddy:
Auf Bairisch "soachnass". "Nass" wird aber ​[n⁠ɔ:s⁠]​, gesprochen, also mit offenem und langem
o.

03.01.18 13:15
12:21
Dokpro lister søkkvåt som adjektiv. Se skjema for samsvarsbøyning.

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=s%C3%B8kkv%C3%A5t&ant_bokmaal=5&am...

03.01.18 15:05
Som forsterkende adverb til våt passer søkkende.
Hun står søkkende våt i portrommet.

03.01.18 16:02
Søkkende er egentlig presens partisipp av verbet søkke. Søkk er kortform av søkkende.