12.04.17 21:36
Hei, fullfører andre år videregående til høsten (Salg, Service og sikkerhet) og kan bli lærling innenfor salgsfaget eller sikkerhetsfaget.

Er det mulig å ta lærlingstiden i Tyskland?
Skal være 50% betalt og jobbe i to år.

13.04.17 03:16, Mestermann no
Spørsmålet er off-topic hører ikke hjemme i dette forumet. Svarene som kom 00:15 og 00:35 enda mindre, fordi
de ikke svarte på det faktiske spørsmålet.

Jeg har under noe tvil slettet svarene, men latt spørsmålet stå i håp om at det kan få et kort og konstruktivt svar.

13.04.17 05:39
Jeg syns nesten det er litt rart at en advarsel mot noe som er basert på fakta fra høyoffisielle hold skal blitt slettet mens et eventuelt "konstruktivt svar" på samme spørsmålet til tross for at allerede spørsmålet antakelig ikke passer seg i forumet skal få bli stå.

Hvis det var meg som stilte et spørsmål om et ytterst tvilsomt forehavende i Norge ville jeg jo vært glad om jeg fikk vite en del advarende fakta om det selvsamme.

Dersom vi går ut i fra at spørsmålet var seriøst syns jeg nesten det ville vært litt ansvarsløst å gi et "konstruktivt" svar. Ikke bare forresten for den spørrendes skyld men også om de andres som måtte komme over det i et lignende ærende.

Om de gitte svarene bare berørte språklige emner uten å dreie seg direkte utelukkende om dem så var de likevel faktabasert og relatert til både Tyskland og den spørrendes hensikt.

13.04.17 06:31, Mestermann no
Om du vil skrive innlegg om samfunnssituasjonen i Tyskland, finnes det en rekke andre fora der du kan gjøre
dette, og der slike innlegg sikkert vil være kjærkomne.

I dette forumet diskuterer vi spørsmål som har med norsk og tysk språk å gjøre.

21:36 spør om det er mulig å ta lærlingetiden i Tyskland. Det kan du svare på om du faktisk vet svaret på dette
spørsmålet, selv om spørsmålet i seg selv strengt tatt er off-topic.

Jeg har latt spørsmålet stå, under tvil, fordi jeg ikke vil ødelegge for en ung spørsmålsstiller som tenker på å ta en
del av sin utdannelse i Tyskland. I dette ligger det, velvillig fortolket, et språklig aspekt.

Som det har vært gjort tydelig for deg ved tidligere anledninger, er dette forumet ikke et chatte-forum for
meninger om stort og smått. TIl dette har vi Facebook og andre sosiale medier.

Når du så allikevel svarer med et innlegg som er milelangt, men som ikke hjelper den som spør det grann videre i
sin konkrete spørsmålsstilling, kan etter mitt syn innlegget ikke bli stående. Jeg gjentar at dette ikke er et chatte-
forum.

13.04.17 07:17
Hei, kanskje du skulle ta opp kontakt til en Handelskammer eller
Handwerkskammer. Det er mulig at de kan hjelpe deg videre.
Her finnes jo også noen lærlinger fra Spania, som tar utdannelse i Tyskland.

13.04.17 08:27
Men hvis du har planer om å begynne allerede i september skulle du gjøre det så
snart som mulig.

13.04.17 08:47
I det andre utdanningsåret i salgsbransjen kan du regne med omtrent 7.000 NOK per
måned. Før skat. Det blir da vel så mye som omtrent 4.500 NOK etter skat og avdrag

https://www.azubiyo.de/berufe/verkaeufer/gehalt/

Omtrent altså en tredje del til maks halvparten av det du kan regne med i Norge.

Selvsagt kan du ikke leve av det i Tyskland. For å kunne overleve i Tyskland må du
ha sirca 10.000 NOK (etter skat/avdrag) - omtrent altså 17.000 NOK før skat og
avdrag)

I "sikkerhetsbransjen" må du regne med enda mindre. En utdanning eksister ikke.

17.04.17 22:22, Mestermann no
Det er ikke "sikkerhetsbransjen" som er ment her, men HMS-fag i en bedrift.

Eleven bør spørre læreren sin, evt. undersøke med Tysklands ambassade i Oslo.