10.03.17 19:59
Stichwörter: hvilket / hvilket som..., som / som om
Litt nedenfor finner vi denne setningen:

"Det kan se ut som Budde er et ettenavn, familienavn fra Nord-Tyskland."

Må det ikke hete "Det kan se ut som om Budde ..." eller er dette tvert om det tyske talemønsteret som sniker seg inn med "om" her... ?

Det virker for meg som om en måtte bruke "om" i sammenheng med "som" men det kan hende jeg tar fullstendig feil. Å unnlate "om" virker som å ikke fullføre setningen helt. Men jeg ville ikke ha sagt at det å unnlate bruken av om er det samme som <?> om </?> å benytte seg av et dårlig norsk...

Et lignende spørsmål gjelder jo bruken av "hvilke" sammen med "som". Som for eksempel i: Mange tror jo at det å skjerpe strafferammenene for ugjerninger flest fremmer lydigheten overfor loven - hvilket <?> som </?> han hadde lite tro på.

10.03.17 20:22, Mestermann no
Jo, strengt tatt (grammatikalsk) skal det være et "om" i setningen: Det kan se ut som om B. er et etternavn."

Min feil, og dessverre en vanlig feil, såpass vanlig at den ofte forekommer skriftlig. Grunnen til er nok at de to
ordene ofte trekkes sammen muntlig, "som'm", som igjen blir til "som". De gangene det ikke er nødvendig for
klarheten i betydning, vil mange sløyfe "om": "Det kan se ut som det er Petter som kommer" er et eksempel på en
slik helt vanlig konstruksjon der man har sløyfet "om".

Derimot skal det ikke være et om i neste setning: "...er det samme som å benytte seg av dårlig norsk."
"Som" alene betyr "wie" eller "als", mens "som om" betyr "als ob".

Det siste spørsmålet er litt uklart. Slik setningen står, skal det ikke brukes hverken "hvilket" eller "som", men
"noe":

Mange tror jo at det å skjerpe strafferammene fremmer lydigheten for loven, noe han hadde liten tro på.

Man kunne ha brukt hvilket her, men det ville virke veldig oppstyltet. Som kunne man ikke ha brukt her, og
hvilket + som brukes ikke sammen.

10.03.17 21:14
Vielen Dank - der falt masse brikker på plass igjen (!)
En veldig hyggelig kveld samt helg.

11.03.17 11:38
skal det ikke brukes hverken "hvilket" eller "som"
ikke ... hverken ... eller er også en vanlig uttrykksmåte, men strengt tatt (grammatikalsk) skal det være uten "ikke": skal det brukes hverken "hvilket" eller "som". Om man ikke foretrekker: skal det ikke brukes "hvilket" eller "som".

11.03.17 16:42, Mestermann no
Helt riktig. Beklager feilen.