06.03.17 10:51
Er ord med forskjellig tonem rimord, f.eks.
drive (tonem 2)
livet (tonem 1)
?

06.03.17 13:24, Mestermann no
Dette er en gammel diskusjon blant norske rim- og vers-teoretikere. Handagard i sin Norsk Verslæra mente at de
ikke kunne være ekte rim, og satte opp en regel for dette. Men som Bjerke påpeker i Versekunsten, er er det ingen
betydelige lyrikere som har fulgt denne "regelen", altså at man ikke kan rime på tvers av tonelagene. "Drive" og
"livet" er altså fullt gyldige rim.

06.03.17 14:56
Takk.
da velger jeg å holde meg til Bjerkes syn - ubetydelig lyriker som jeg er.

06.03.17 17:06, Mestermann no
Det gjør også de betydelige.