15.11.13 09:15, Steffen Alexander
Stichwörter: Gedankenfolge, Gedankengang, tankegang, tankerekke
Hallo
ist 'tankerekke' ein 'Gedankengang'?

15.11.13 09:23
Vielleicht. Es gibt "tankegang", das dem deutschen Wort genau entspricht. Dokpro erklärt es so: måte å tenke på, tankerekke
Tankerekke wiederum entspricht von den Wortteilen her deutsch Gedankenfolge, wofür der Duden das Synonym Gedankengang angibt. Wenn du einen Unterschied zwischen Gedankengang und Gedankenfolge machst, kannst du den auch zwischen tankegang und tankerekke machen. Ansonsten sind sie synonym.

15.11.13 11:10, Steffen Alexander de
Habe den Beispielsatz vergesen: Hun brakte ham ut av tankerekken. Dem Sinn nach hätte ich
das mit 'Sie riß ihn aus den Gedanken.' übersetzt.

15.11.13 11:28
ich könnte mir vorstellen, das bedeutet, "sie brachte seine Gedanken durcheinander", oder "sie brachte ihn durcheinander", oder, noch freier "in ihrer Gegenwart verlor er den Faden"

15.11.13 14:01
På norsk sondrer jeg i bruken mellom tankerekke og tankegang.

Tankerekke er en konkret, mer eller mindre logisk sekvens av tanker om et tema/problem. Fortrinsvis noe som leder til en eller annen slags konklusjon.(Eks. "Han prøvde å finne en løsning på problemet, men tankerekken ble avbrudt av telefonen.")'

Tankegang betegner derimot noe som i større grad er uttrykk for holdninger. (Eks. "Den tankegangen som tydelig finnes hos ledelsen i Forening X, gjør at jeg ikke har lyst til å bli medlem nå."

Er det en tilsvarende sondring på tysk du indikerer, 09:23?

Akel (N)

15.11.13 15:02
Ist "tankegang" dann (zumindest auch) ein Synonym für "tenkemåte"?

15.11.13 17:54
Naja. Tankegang ist konkret: Tankegangen min var å jobbe mer i dag for så å ha fri i morgen. Tenkemåte ist eine generelle Einstellung: Han pleier å være veldig forsiktig. Tenkemåten er nok veldig defensiv. Oder sowas in der Richtung. Ziemlich analog im Deutschen eigentlich.

15.11.13 20:04
Tankegangen min var å jobbe mer ...
Da würde ich es bei einem einfachen tanken belassen.

15.11.13 21:33
Ja, klar. Tankegang kann man sehr häufig durch tanke ersetzen...

16.11.13 15:54
@17:54: Tanken din var å jobbe mer i dag for så å ha fri i morgen, men det springer kanskje ut av din tankegang om at man alltid bør gjøre det nødvendige først, og så kan man kose seg i den tiden som er igjen.

Akel (N)

17.11.13 00:12
(15:02)

Akel, in deinem Beispielsatz entspricht "tankegang" eher dem deutschen Wort "Denkart" als dem Wort "Gedankengang". Dazu passt auch, dass "tankegang" im dokpro u. a. mit "måte å tenke på" erklärt wird.

Deshalb noch einmal meine Frage: Ist "tankegang" (zumindest in bestimmtem Zusammenhängen) ein Synonym für "tenkemåte"? Wenn nicht, worin liegt der Unterschied bei der Verwendung der beiden Begriffe?

Über eine Antwort von dir würde ich mich freuen.

17.11.13 13:09
Ja, jeg oppfatter i hvert fall tenkemåte og tankegang som svært synonyme.

(Hvis det skulle være noen nyanse, måtte det i så fall vel være at jeg kanskje ville tendere mot å bruke tenkemåte der hvor det er tale om å beskrive tankemønstre mer generelt, ("tenkemåten i tidligere tider avviker en god del fra slik moderne mennesker tenker i dag", men fortrinnsvis bruke tankegang der det refererer til en konktret uttrykt holdning / måte å tenke på hos en angitt person eller gruppe, ("det virker på meg som at tankegangen din har endret seg litt på dette området i den senere tiden")- men jeg vil på ingen måte si at det er feil ikke å nyansere slik og jeg er vel neppe konsekvent her selv heller.)

Akel (N)

17.11.13 17:16
(15:02)

Takk skal du ha, Akel!