Direkt zum Seiteninhalt springen

Ich bräuchte kurz eine Fehlerkorrektur :) Habt Dank!!

Dagen gi meg også mulighet til å se tilbake litt... jeg ser at det er nesten eksakt 3 år siden jeg reiste bort fra hit, til utlandet, alene. I dag kan jeg si, jeg har hatt de fineste dagene i livet mitt deroppe, har møtet så mange herlige mennesker der. Uansett hvor jeg skal reise til, uansett hva som skal skje, det har forandret seg mer i kun de siste 3 år enn i hele livet mitt før. Fordi jeg har de beste minnene fra dette lille landet og jeg er stolt av dette.

21.07.12 10:02
Det er ikke helt lett å gi noen sikker korrektur for dine stedsreferanser, fordi vi ikke kjenner konteksten. Befinner du deg fremdeles på stedet du snakker om, og ordene dine er avskjedsord idet du reiser, eller er dette noe du sier etter at du har kommet hjem igjen? Jeg går ut fra at det er det siste det er snakk om og korrekturen vil altså bli annerledes hvis denne forutsetningen er feil:

Dagen gir meg også mulighet til å se tilbake litt... jeg ser at det er nesten eksakt 3 år siden jeg reiste herfra, til utlandet, alene. I dag kan jeg si, jeg har hatt de fineste dagene i livet mitt (til nå) deroppe, har møtt så mange herlige mennesker der. Uansett hvor jeg skal reise (til), uansett hva som (videre) skal skje, det/jeg har forandret meg mer i (kun) de siste 3 årene enn i hele livet mitt før. Fordi jeg har de beste minnene fra dette lille landet og jeg er stolt av det(te).

Akel (N)