15.11.05 15:06
"Når det gjelder de fullautomatiserte maskinene, må vi for ordens skyld gjøre Dem oppmerksom på at De vil måtte dekke en del ekstrakostnader for opplæring av arbeiderne som skal kunne betjene disse maskiner." Funtioniert dieses?: "Wenn es die vollautomatische Maschinen gelten, müssen wir Sie ordnungshalber aufmerksam machen auf, dass Sie einige Extrakosten decken müssen werden, für Ausbildung der Arbeiter, die diese Maschinen bedienen können sollen." Hat jemandem Vorschläge? Bjørnar, Bergen

15.11.05 16:08
Små rettelser:
Wenn es um die vollautomatischen Maschinen geht, müssen wir Sie ordnungshalber darauf aufmerksam machen, dass Sie einige Extrakosten decken müssen, nämlich für die Ausbildung der Arbeiter, die diese Maschinen bedienen können sollen.
Eller: ..., dass einige Zusatzkosten auf Sie zukommen, nämlich...

15.11.05 17:24
Vielen dank! Men en ting: hvorfor blir "at De vil måtte dekke ekstrakostnader" med "dass Sie decken müssen" og ikke "dass Sie EK müssen decken werden"

15.11.05 19:36
Hvis du vil ta med alt av "at De vil måtte dekke (...)", må det være denne rekkefølgen: "dass Sie (...) decken werden müssen" eller "dass Sie (...) werden decken müssen". Men det er jo ganske omstendelig med tre verb, og "dass Sie (...) decken müssen" holder lenge. Det er ikke vesentlig for forståelsen at det hele ligger i framtiden (noe som "vil" og "werden" utrykker).
Wowi

15.11.05 20:19
Tusen takk. Enig i at det blir omstendelig, men det blir det også på norsk, det kunne like godt stått "at De må dekke en del (...)" i stedet for "at De vil måtte dekke en del (...)". Denne setninga var en del av en oppgave gitt på eksamen i den første modulen i tysk på Norges Handelshøyskole i våres. Et av målene var vel å se at studentene også behersket passiv form (er det ikke det dette heter).

15.11.05 20:45
"werden decken müssen" (vil måtte dekke) er ikke passiv men futurum av "müssen". Men passiv dannes også med "werden". Du kan til og med kombinere passiv med futurum. Da blir det f.eks.: "Extrakosten werden gedeckt werden müssen." Men ingen snakker sånn. (På norsk er det mer enkel: "Extrakostnader vil måtte dekkes")