05.03.12 23:10
1. Han tenker ofte på barna sine = Er denkt oft an seinen Kinder?
2. Han tenker ofte på barna hennes = Er denkt oft an ihren Kinder?
3. Hun tenker ofte på barna sine = Sie denkt oft an ihren Kinder?
4. Hun tenker ofte på barna hennes = Sie denkt oft an.....

Kan hende er det flere feil i setningene ovenfor (og rett dem gjerne), men hovedsaken er
hvordan man uttrykker forskjellen mellom "sine" og "hennes" i setning 3 og 4.

05.03.12 23:19
"Sie denkt oft an Piroschka" er det lik: "Sie denkt oft an ihr"?
Hva med: "Hun tenker ofte på Piroschkas barn" = "Hun tenker ofte på hennes barn" - Hva da
hvis hun tenker på egne barn?

...bare for å utdype eller forvirre enda mer...

05.03.12 23:59, Geissler de
For det første: "denken an" krever akkusativ. Derfor må det hete "Sie denkt oft an sie".

I eksempelsetningene du gir blir det:
1.: an seine Kinder.
2., 3., 4.: an ihre Kinder.

Tysk har ikke muligheten til å skille mellom sine og hennes på den samme måten som
norsk. Om det ikke går frem av konteksten om det er hennes egne eller en annen kvinnes
barn, har vi disse mulighetene:
- Hun tenker på sine barn --> "Sie denkt an ihre eigenen Kinder"
- Hun tenker på hennes barn --> "Sie denkt an Annas Kinder / die Kinder ihrer Schwester"
osv. eller "Sie denkt an deren Schwester".

06.03.12 00:15, Mestermann no
Før vi tar feilene i setningene: Det viktigste her er at tysk ikke skiller mellom hennes og sine, slik vi gjør på norsk.
Det er altså på tysk som på engelsk, hvor vi ville si: She often thinks of her children - uten at setningen faktisk
forteller oss om det er sine egne barn eller en annen kvinnes (hennes) barn hun tenker på. På engelsk og tysk
bruker man bare disse språkenes ord for "hennes" eller "hans".

Det vil for det meste fremgå av sammenhengen hvem sine barn hun tenker på, men om den beskrevne situasjonen er
egnet til å misforstå, løser man det gjerne ved å tydeliggjøre hvem som tenker på hvis barn: She often thinks of her
own children - she often thinks of Piroschkas children.

Slik gjør vi det på tysk også: Sie denkt oft an ihre eigenen Kinder - eller: sie denkt oft an Piroschkas Kinder.
Piroschka denkt oft an Elisabeths Kinder.

Når du tenker på noen på tysk, setter du objektet (det du tenker på) i akkusativ. Her har du brukt en blanding av
akkusativ og dativ, men ellers har du tenkt riktig:

Setningene skal lyde:
1. Han tenker ofte på barna sine = er denkt oft an seine Kinder.
2. Han tenker ofte på barna hennes = er denkt oft an ihre Kinder.
3. Hun tenker ofte på barna sine = sie denkt oft an ihre Kinder.
- som da faktisk blir lik med
4. Hun tenker ofte på barna hennes = sie denkt oft an ihre Kinder.

Og så setningene fra ditt neste spørsmål:
Sie denkt oft an Piroschka = sie denkt oft an sie (sie er her akkusativformen av sie, som er lik med
nominativformen).
Sie denkt oft an Piroschkas Kinder = sie denkt oft an ihre Kinder
Hun tenker ofte på sine (egne) barn = sie denkt an ihre (eigenen) Kinder.

Håper dette var til hjelp!