Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei, ist die "ganglinje" das gleiche wie der "gangvei"? Danke schön!!

25.11.11 15:35
Ich glaube, hier ist die Lauflinie gemeint. D.h. der theoretische ideale Laufweg, meist in der Mitte einer Treppe, oder bei breiten Treppen ca. 40 cm vom Handlauf.
Hilsen, habo

25.11.11 15:56
Aah, danke habo.

25.11.11 16:24
Jeg kan ikke si at jeg sånn uten videre kan si hva en ganglinje er. Kan du gi oss litt kontekst?

Akel (N)

25.11.11 22:45
Hei, Akel. Det handlet om bruk av et areal, hvor ganglinjene skulle opprettholdes...

26.11.11 00:00
Da er det ikke det samme som "gangvei", (som er en separat trafikktrasé/sti for fotgjengere).

Ganglinje er i dette tilfelle de ruter/"stier"/korridorer som man har tenkt at personer skal forflytte seg langs innfor et rom/areal.

Innredningen blir vanligvis plassert med tanke på effektive ganglinjer mellom de punktene man regner med at personer vil gå, (- med unntak for forretninger der man ikke er opptatt av effektiviteten til de som forflytter seg, men derimot av effektiviteten i produkteksponeringen overfor kundene som måtte finne på å gå inn og som deretter blir tvunget til å følge en ganglinje som tar dem gjennom hele butikken ....)

Akel (N)