12.09.11 05:55
Forslag til forbedringer av Heinzelnisse Forum:

Jeg synes det ville vært en stor fordel om diskusjonstråder med de ferskeste responsene kom øverst i forum.

Hvis dette likevel skulle være for krevende å implementere, kunne jeg tenke meg følgende alternative forbedringsmuligheter:

A. At systemet kunne sette en cookie for når jeg sist var inne og flagge nye responser med et synlig merke.

eller i det minste

B. At tidspunktet for siste endring angis øverst.

Akel (N)

12.09.11 12:27, Heiko de
Hei Akel,

jeg vil ikke at ferskeste responsene kommer øverst i forum. Grunnen til det er at jeg vil unngå at et spørsmål som er 'hot' får 1000vis av svar, mens andre spørsmål rykker alt for raskt ned. Jeg synes det viktigste er at alle får et svar.

Løsning A hørest best ut, men det er lettest å implementere for påmeldte brukere.

Hilsen,
Heiko

12.09.11 13:13
Javel, det er jo for så vidt et aktverdig motiv å ivareta.

Men noen steder søker å løse det ved å ha et eget view eller en annen innfallsvinkel for lett å kunne se spørsmål som ikke har fått respons.

Akel (N)