09.09.11 14:41
Bin auf der Suche nach einem norwegischen Wort für 'Armutszeugnis'(...ausstellen) und ist Bummelstreik oder auch Dienst-nach-Vorschrift richtig mit 'gå-sakte-aksjon' übersetzt?
På forhand takk for svarenen.
Mvh RS.de

09.09.11 19:21
Ja, gå-sakte-aksjon er korrekt. Dienst-nach-Vorschrift kan vel ofte være det samme som "overtidsnekt".

Akel (N)

10.09.11 09:02
Takk for svaret. Men finnes det også et norsk ord tilsvarende 'Armutszeugnis'?
Mvh RS.de

10.09.11 22:31
Hvordan brukes Armutszeugnis?

Akel (N)

11.09.11 02:16, Mestermann no
Armutszeugnis - "fattigdomsattest" - bruktes frem til 1981 i tyske sivilprosesser som bevis på at en borgers
økonomi var slik at vedkommende hadde krav på fri rettshjelp. Den ble utstedt av borgerens "Wohngemeinde".

Såvidt jeg vet, er det ikke lenger nødvendig med noen slik attest i Tyskland, og iallfall ikke i Norge, om det noen
gang har vært det. Fri rettshjelp får man innvilget etter søknad til Fylkesmannen, der man redegjør for sine
økonomiske forhold.

Det kan jo være at man også tidligere i Norge hadde en slik "fattigdomsattest", som bevis på fattigdom, men jeg
finner ikke noe oppslagsord i noen ordbøker (hverken under fattigdom-, armod- eller forsorg-) som kan passe på
dette begrepet. Kanskje Akel vet mer?

Fattigdomsattest er iallfall umiddelbart forståelig som oversettelse.

11.09.11 02:49
Armutszeugnis ist hier sicher im übertagenen Sinne gemeint,also ein "Beweis" für Inkompetenz, Dünkel, Dummheit. Aber auf norwegisch?

11.09.11 09:27
Vel. vi kan jo peke på tekst/uttalelser vi mener ikke holder mål og i overført betydning omtale det som et åndelig/intellektuelt "fattigdomstegn". Er det det du tenker på?

Akel (N)

11.09.11 14:38
Hei, ja, es war der übertragene Sinn gemeint. Ich wollte sagen: 'Es ist ein Armutszeugnis für n.n., dass das nicht durchgeführt wurde' --> Det er et fattigdomstegn til n.n., at....?
Mvh RS.de

11.09.11 15:22
I tilfelle er det "...tegn hos NN ....".

Vær obs på at en slikt uttrykksmåte er kraftig og ganske sterkt nedlatende/kritiserende.

Når du knytter det til gjennomføring(sevne), vet jeg imidlertid ikke helt om det er dette uttrykket som er mest passende, likevel. Kan du gi litt mer kontekst?

Akel (N)

12.09.11 06:49
Hei, konteksten er som jeg har skrevet 14:38. Jeg vil gi utrykk for at et arbeid ikke ble gjennomført som det egentlig skulle, litt med vekt på selvkritik. 'Der er en fattigdomsattest for os, at......'
Mvh RS.de

12.09.11 13:09
I en slik setting høres "fattidgdomstegn/-attest" fremmed ut. I stedet vil jeg si at det er f.eks. "et beklagelig faktum", "en klar svakhet", "et svakhetstegn", "uttrykk for ressursmangel/ressurssvakhet", "tegn på tilkortkommenhet" e.l. "fra vår side", litt avhengig av hvor kraftig du vil selvkritikken skal komme til syne

Akel (N)