07.09.11 13:31, Ulrike Wälder
Stichwörter: enhetsleder
Nochmal eine Frage: Was genau ist ein "enhetsleder"? Vielleicht ein selbstständiger Unternehmer?

Der Kontext: Am nächsten Sonntag sind ja Wahlen, und heute erschien ein Artikel in der Zeitung: "Enhetsledere ikke bør stå på partilister". Das gefährde die Demokratie.

Dank euch für die Antwort!

Ulrike

07.09.11 13:52
"Enhetsleder" er en betegnelse på en leder av en form for en avdeling av en større organisasjon, fortrinnsvis en offentlig organisasjon.

Helt typisk blir den brukt i kommuner om ledere for avdelinger med et nokså selvstendig resultat-/funksjonsansvar, altså en utførende enhet (som motsats til en stabsfunksjon).

Poenget med setningen er at de som skal styres i en kommune (kommuneadministrasjonen) ikke bør være kandidater ved valg på selve styringsorganet (kommunestyret).

Akel (N)

07.09.11 14:45, Ulrike Wälder de
Tusen takk, Akel!