06.09.11 21:41
Stichwörter: melde seg, sich melden
Hei, was für ein "sich melden" ist denn "melde seg"? Eines im Sinne von "von sich hören lassen"? Danke euch!

06.09.11 22:24
Hva er konteksten?

Akel (N)

06.09.11 22:38
Hei Akel, na z.B. "Du lässt ja gar nichts von dir hören du meldest dich ja gar nicht" oder "ich werde mich (bei dir) melden" oder Ähnliches. Normalerweise sage ich da "la høre av megseg", nur jetzt wollte ich wissen, ob hier auch "melde seg" geht. :)
Ich wollte quasi die Bedeutung von "melde seg" wissen: sich melden (Schule) - wohl nicht. sich melden (beim Schulleiter beim Chef beim Militär) - ich denke, ja. sich melden (= (etwas) von sich hören lassen) - DAS weiß ich eben nicht... Danke

07.09.11 08:46
Det ser ut som at du har forstått dette ganske riktig.
Man melder seg hos den militære avdelingen, hos sjefen o.l, eller man melder seg til politiet - noen blir til og med pålagt dette som alternativ til varetektsfengsling, og da har de blitt ilagt meldeplikt. Tilsvarende kan en taxi melde seg ledig, altså gi en (radio)melding til sentralen - den melder seg hos sentralen som ledig.

Å "melde seg til politiet" vil normalt bety at man møter frem for (ev. på annen måte tar dialogisk kontakt med) politiet, (tilsvarende som for sjefen, militæret osv). Men det kan også ha den spesielle betydningen at man anmelder seg seg til politiet (og altså ønsker en etterforskning iverksatt mot seg selv - den slags skjer inn imellom). (Å "melde noen til politiet" er generelt en kortform av å "anmelde noen til politiet".)

Ellers har du helt rett at i de alminnelige mellommenneskelige sammenhengene blir det feil å oversette med "melde". Da er "å (la) høre fra seg", som du selv foreslår, et godt alternativ. Et annet kan være "å gi lyd fra seg" eller "å ta kontakt". "Melde" har noe formelt over seg, og ordet blir derfor bare i mer mellommenneskelige sammenhenger anvendbart dersom den ene parten inntar en autoritativ holdning ("Du melder deg her for meg kl 17, ellers ....!" eller i en kvasioffisiell setting ("Når hele gjengen har kommet frem til hytta, så må alle gutta melde seg på kjøkkenet for fordeling av arbeidsoppgaver. Jentene kan få slappe av inntil videre.")

Og forøvrig når du skriver / og gjentar det senere i teksten, vil tegnene bli usynlige, men all tekst imellom bli satt i kursiv. For å plassere et enkelt / i teksten, må du skrive et dobbelttegn //. (Bruk Voransicht-knappen, før du poster, så kan du sjekke at teksten blir som tenkt, før den lagres for evigheten.

Akel (N)

07.09.11 13:30
Takk for detaljert svar, Akel! (Voransichtsknappen bruker jeg når jeg med vilje bruker funkjonene, for å sjekke at det ikke ble noe galt. Men det med skråstreken glemmer jeg rett og slett, at den ikke kan brukes som vanlig...)