03.09.11 18:19
Har noen et forslag til en god oversettelse til norsk av "nur dass dieser, als solcher, nicht gesetzt wird, nicht zum Vorschein kommt"?

Noe i retning av "bare at denne, i denne egenskap, ikke blir ???, ikke kommer til syne"?

03.09.11 18:44
Kan du gi litt mer sammenheng? Hva er "dieser"? Et menneske?

03.09.11 21:09
Sammenhengen er:
" ... wie auch jeder äussere Gegensatz zuletzt einen inneren voraussetzt, auf einem innern beruht: nur dass dieser, als solcher, nicht gesetzt wird, nicht zum Vorschein kommt."

03.09.11 23:16
Jeg forstår dette "gesetzt" som "postuliert/postulert". Med andre ord:
"at denne (indre motsetningen) selv ikke blir postulert, ikke kommer til syne".

Men jeg er ikke helt sikker. 1900-tallets filosofiske språk er ikke lett å gjennomskue...

05.09.11 01:24, Mestermann no
...bare at denne, som sådan, ikke blir postulert, ikke kommer til syne.