18.08.10 21:32, arjosnil
Stichwörter: stsikkrenne, Trichter
Eksemplene på bruk av ordet "Trichter" hvor det ut fra sammenhengen må forstås som "stikkrenne" finnes i boka "Finnmark under hakekorset" av Thorbein Gamst hvor det er faksimiler av rapporter både om uttak fra depot og generelle rapporter om aktiviteten. Jeg
har ikke boka foran meg nå. På dårlige grusveier var vel ikke kulverter så mye i bruk. I rapportene kunne man lese eksakte uttak av håndgranater og miner til dette bruk.

18.08.10 22:52, Mestermann no
Interessant. Det betyr i tilfelle at dette må være en bruk av ordet "Trichter" som ingen her inne hittil har vært borti. Jeg
kan ikke finne Trichter i denne betydning i ordbøkene mine. De angir Trichter som trakt, som ropert, som munning på
blåseintrument mv., som krater, som fordypning i terrenget sant i enkelte overførte, figurative betydninger. Men ikke
som en slik teknisk betegnelse.