05.08.10 21:12, Florakom
Gibt es ein neutrales Nomen, das mit -e aufhört

Danke

05.08.10 21:20, Staslin no
et bilde

05.08.10 21:30, Mestermann no
Et teppe, et håndkle, et eple, et kjevle, et forkle, et åkle, et tørkle uva.