20.06.10 15:48
Hei,
ich habe beschlossen, etwas nicht zu tun - heisst das "jeg har bestemt meg ikke å gjøre noe" oder "jeg her bestemt meg å ikke gjøre noe"? Ich weiss nicht, wo ikke stehen muss.
Vielen Dank

20.06.10 17:40
Jeg har bestemt meg for ikke å gjøre noe.