Direkt zum Seiteninhalt springen

Guten Morgen,
wie würdet ihr schreiben:

"Ich bitte um Ausstellung eines Zeugnisses."

(Kündigung beim Arbeitgeber - also ein betriebliches Zeugnis)

Im Voraus vielen Dank

13.11.11 13:37
Du kan si det på litt forskjellige måter, f.eks. (noe mer formelt) "Jeg ber om at det utferdiges attest for min ansettelsesperiode i bedriften." eller (litt mindre formelt) "Jeg ber om å få motta en attest for arbeidet mitt i bedriften".

Retten til å få attest er regulert i arbeidsmiljøloven (se nedenfor), som det kan være nyttig å referere til, dersom din henvendelse nå har karakter av påminnelse/masing

Akel (N)

§ 15-15. Attest

(1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

(2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.

(3) Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

13.11.11 14:02
Tusen takk for svaret :-)

Alltid kjekt å få hjelp dersom ein er i tvil :-)