Forandre siden Forfatterne/Versjoner Nye Side Siste Endringer

Nynorsk Wörterbuch

nynorsk bokmål deutsch
de, pron dere, pron ihr, pron
ikkje, adv ikke, adv nicht, adv
mjølk, f melk, m/f Milch, f
Noreg, n Norge, n Norwegen, n
sogelag, n sognelag, n Heimatverein, m