Forandre siden Forfatterne/Versjoner Nye Side Siste Endringer

Wie schreibt man gute norwegische Artikel?

Hvordan skrive god norsk?

 1. Rent allment vil det nok være riktig å si at det i de fleste tilfeller vil være mest i overensstemmelse med dominerende preferanser i befolkningen hva gjelder språklig stilsans, å anlegge en direkte, muntlig og ledig språktone også i skriftlige meddelelser.
 2. Passiv bør unngås.
 3. Sky utslitte klisjéer som pesten.
 4. Hva er vel vitsen med retoriske spørsmål?
 5. Les nøye korrektur for å sikre ingen ord har ut.
 6. Anglisismer er no-no. Dropp dem.
 7. Francismer er heller ikke comme il faut.
 8. Ikke bruk overflødig mange ord for å uttrykke noe som like gjerne kan sies på en enklere måte, med langt færre ord; det er bedre å uttrykke seg kort.
 9. Preposisjoner er det ikke bra å slutte setninger med.
 10. Og ikke start en setning med en konjunksjon.
 11. Tvetydighet er bare akseptabelt i visse sammenhenger.
 12. Vær aldri kategorisk.
 13. Underdrivelse er tusen ganger bedre enn overdrivelse.
 14. Husk å aldri splitte en infinitiv
 15. Jeg synes, mellom oss sagt, at du bør unngå en overdrevent familiær tone.
 16. Ikke bruk utropstegn i utide!!
 17. Setningsfragmenter? Bør unngås.
 18. Man bør rette seg efter gjeldende rettskrivning.
 19. Pass på at du ikkje blandar bokmålsformer inn i nynorsk tekst eller omvendt.
 20. Parentetiske kommentarer (samme hvor relevante de er) bør unngås.
 21. En god skribent passer alltid på at de bruker et pronomen som passer til substanivene de står til.
 22. Bruk ikke fremmedord; substituer dem med synonyme norvagismer.
 23. Bruker du tekstbehandler og skal endre noe, så pass på vær ekstra påpasselig når du at du sletter alle rester av erstatter en formulering med en annen. tidligere versjon.
 24. Blandede metaforer er som hår i maskineriet.
 25. Ikke bruk grove og fornærmende uttrykk - det er det bare lavpannede åndspygmeer som gjør.
 26. Les korektur.
 27. Lær kommareglene og bruk dem.
 28. Ikke si samme ting to ganger, og si en ting om gangen.
 29. Ikke gjenta samme poeng to ganger
 30. Aler vigtigst er sellsakt en feilfri retskriving.