Forandre siden Forfatterne/Versjoner Nye Side Siste Endringer

Beispiele zur Aussprache

gi (z.B. gilde) ji {jilde}
gj (z.B. gjøre) j {jöre}
gy (z.B. begynne) jü {bejünne}
ki (z.B. kilde) ch {childe}
kj (z.. kjøre) ch {chöre}
ky (z.B. kylling) ch {chülling}
o (z.B. sko) u {sku}
o (z.B. sorg) o {sorg}
sj (z.B. sjelden) sch {schelden}
skj (z.B. skjegg) sch {schegg}
ski (z.B. skifer) sch {schifer}
sky (z.B. skyss) sch {schüss}
tj (z.B. tjue) ch {chüe}
tj (z.B. tjene) tj {tjene}
u (z.B. du) ü {dü}
y ausgesprochen wie ein Gemisch aus y und i
æ (z.B. bær) breites/offenes ä {bär}
ø (z.B. kjøre) ö {chöre}
å (z.B. på) o {po}

Ausnahmen

Skien (Stadt in Norwegen): wird Scheen ausgesprochen