15.03.07 04:36
Finnes det slike tilsvarende uttrykk på tysk, som:
...sukaten ut av øyan/øynene.
...sirupen ut av ørene.
...lakrisbåter fraunderved tåneglene.
...flensost rundt/fra pikkhodet.
...dangelbær fra rævkarten.
Dvs. diverse matvareuttrykk for ulike kroppsfenomener?
Fins det noe tilsvarende for snørr, flass, tannplakk, tannstein, melkesyre (tåfis), navlelo på norsk og tysk?

Bare lurte. For nå og da passer det å riv av en vits over emnet...

15.03.07 09:38
Eww, ekkelt ;)

Jeg kan bare: lakrisbåter fraunderved tåneglene
-> Trauerränder unter den Nägeln
Ikke matvareuttryk, men vanlig aa si.

15.03.07 10:39
Hst du Bohnen in den Ohren?
Hast du Tomatenscheiben auf den Augen?
Hast du einen Frosch im Hals?

15.03.07 16:13
Käsefüße

16.03.07 10:14
Der/die hat aber eine Gurke im Gesicht! Gurke = Nase