21.08.23 12:08, Tornehamn
Stikkord: Klompelompe
Jeg har en venn her i tyskland, den strikker gjerne. Hun har en bok på norsk den handler om strikkeklær for barn. Boknamn er "Klompelompe". Utrykket finner jeg ikke. Hva kunne den betyr?

22.08.23 21:23, Lidarende no
Sammensetningen «klompelompe» består av substantivet klomp, en fuge-e og substantivet lompe. Den første delen skrives
vanligvis klump, men ordet uttales med o-lyd. Klump kan ha flere betydninger, men i vårt tillfelle dreier det seg om betydningen
person. 2 OVERFØRT person man er svært glad i, især et lite barn |jf klump https://naob.no/ordbok/gullklump

Lompe jf tysk Lumpen, som kan bety Kleid med nedsettende betydning. I vårt tilfelle handler det nok mer om effekten av de to
rimordene klomp (pluss e) og lompe.

22.08.23 22:52, Tornehamn
Tusen takk, Lidarende. Det var vanskelig for meg.
På tysk kjenner jeg "Wonneproppen" for en speibarn den man elsker.

23.08.23 11:38, Lidarende no
Ich glaube, die Zielgruppe der Verkäuferinnen sind Säuglinge, Kleinkinder, Kinder sowohl Jugendliche und erwachsene Personen. Die
Bezeichnung «klompelompe» ist wohl ein Glückstreffer, der nur im Wortschatz dieser Verkaüferinnen gibt.