17.01.23 12:57, Sandra1
Hei,

kann mir jemand sagen, ob mein kleiner Text so korrekt ist oder ob es eine bessere Formulierung gibt? Die Satzstellung ist ja auch nicht immer leicht, wenn der Satz länger und länger wird.

Vielen Dank vorab für die Hilfe!

Kjære Brigitte,
nyt tiden i Norge og hils landet fra meg, men vær så snill og ikke ta med mye snø hjem i kofferten din, fordi masser av snø alltid skaper kaos på tyske veier.... :)

17.01.23 20:47, Wowi
entweder "vær snill og ikke ta"
oder "vær så snill å ikke ta"

18.01.23 17:07, Sandra1
Vielen Dank Wowi!

25.01.23 21:01, Slogen
Besser:
"vær snill og ta ikke med..."
oder "vær (så) snill å ikke ta med..."
Die Position des Wortes „ikke“ wird unterschiedlich sein.

26.01.23 22:13, Wowi
"vær snill og ta ikke med..." er ikke bedre.
"vær snill og ikke ta med..." er korrekt.

Ang. "vær snill og" / "vær så snill å" se her:
https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/vil-du-vare-snill-a-elle...

14.02.23 21:06, Slogen
Ved setninger med 'og', mener jeg fremdeles at det blir tydeligere og bedre når man legger nektinga etter verbet. Da snakker vi altså
om to sidestilte setninger:
"vær snill og ta ikke med mye snø". Viss vi legger til ordet 'endelig', 'slett' eller 'absolutt', må faktisk nektinga komme etter verbet, slik:
"vær snill og ta endelig ikke med mye snø".
Når man bruker 'å' er det annerledes, og da er det heller slik:
"vær (så) snill å ikke ta med mye snø".

15.02.23 08:00, Wowi
Dette sier (skriver) folk flest:

"vær snill og ikke ta" site:no = 12 Google treff
"vær snill og ta ikke" site:no = No results found for "vær snill og ta ikke" site:no

15.02.23 17:16, Slogen
Jeg har ikke sagt at det ene er feil og det andre er rett, men jeg mener at det blir tydeligere og bedre med nektinga etter
verbet, når man bruker 'og' i denne setninga. Dessuten kan kanskje årsaken til dine 12 treff på Google være at nordmenn
gjør mye feil med 'og' og 'å' (trolig fordi uttalen er så lik), altså at disse 12 treffa egentlig skulle ha vært skrevet med 'å'. Det
kan hende at ei setning med 'og' i dette tilfellet vil være kunstig eller i alle fall lite aktuell, og at det stort sett vil være naturlig
å bruke 'å'. Ved bruk av 'å' (eller feilbruk av 'og' i betydninga av 'å') er det ikke lenger to likestilte setninger, og da er det
naturlig å la nektinga komme før verbet. Slik tenker i alle fall jeg om dette.