29.03.06 12:22
Hvordan oversetter man "oransje"? Fargen altså.

29.03.06 12:42
Oransje = orange (farge) eller Orange (frukt)
Hilsen Claus fra Kr.sand

29.03.06 14:02
Kanskje interessant: orange (farge) uttales "oransch" (uten e),
mens Orange (frukt) vanligvis uttales "Oransche" (med e).