06.11.13 13:15
Gutt i flertall på tysk??

06.11.13 13:57
"Jungen"
se her: http://www.canoo.net/services/Controller?dispatch=inflection&input=Junge&am...

"Jungs" kan også brukes (i dagligtale)

06.11.13 13:58
Dette er ikke en spørreautomat. Det er vanlig å begynne et spørsmål med "hva heter", eller "hvordan sier man", og for
eksempel avslutte med "på forhånd takk" el.l.