20.02.13 17:46
Und "Gefühlen von Ausgeliefertsein"? In der Bedeutung: Alle Entscheidungen werden von anderen getroffen (in diesem Fall von den Behörden), da kann er gar nichts dagegen machen.
Wie, auf Norwegisch?
Sissel

20.02.13 21:58
Mine forslag vil være å føle seg "umyndiggjort"/"satt utenfor".

Akel (N)

21.02.13 02:45, Mestermann no
Ja, oder auch direkt: Han var utlevert til andres beslutninger.

21.02.13 09:39
Tja, Mestermann, mener du virkelig "utlevert" klinger helt godt her - ville ikke din variant vært bedre med "overlevert" eller kanskje helst "overlatt".

Utlevert har for meg primært en assosiasjon mot blottstillelse, mens overlevert/overlatt mer knytter an til disposisjonsadgangen, f.eks. "han følte seg overlatt til naturelementenes vold".

Akel (N)

22.02.13 03:12, Mestermann no
Ja, man er utlevert til noen eller noe når man er utsatt for disses eller deres beslutninger eller handlinger. Et brev er
overlevert, så det fungerer dårlig, men jeg liker ditt forslag om at man er "overlatt" til noe.