15.07.09 15:03
auswaschbar på norsk. Tusen takk

15.07.09 15:08, slyngel no
Utvaskbar. Hva nå enn det skal bety. Kontekst?