08.07.09 12:41
Manchmal ist der ungewøhnliche Weg der Beste.

Hva er det på norsk? Av og til er den unvanlige veien den beste???

08.07.09 15:47, Bjørnar no
uvanlig.

Er det et ordspråk? I så fall vet jeg ikke.

Hilsen
Bjørnar

08.07.09 15:47, Bjørnar no
jeg mente "uvanlige"