22.04.08 20:14
Hei..
Jeg har prøvd å finne ut litt om Caspar D. Freiedrich.. men er litt vanskelig.. Kan du hjelpe meg å oversette deler av teksten?

Caspar D. Freiedrich ble født 5. september 1774 i Greifswald. Han regnes som en av de fremste kunstnerne fra den europeiske romantikken og kanskje den kunstneren som tydeligst definerte denne retningen innen billedkunsten.
Da Caspar var 7 år døde moren, og bare 10 år senere død tragediene blir reflektert i de mørke, dystre fargene i maleriene hans.
Freiedrich malte aldri det han så i landskap, men han brukte mange forskjellige inntrykk fra forskjellige terreng og satte de sammen til en helhet.
Caspar David Friedrich døde 7. mai 1840 i Dresden.

22.04.08 20:20
Mener du Caspar David Friedrich?

22.04.08 21:30
Hvis du vil finne ut litt om CDF og trenger det på tysk, er det jo mer nærliggende å prøve tyske internettsider, f.eks.
http://de.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich
Hvis du derimot har som oppgave å oversette fra norsk til tysk, burde du først prøve selv.