16.04.08 20:17
Stichwörter: ikke foran verb
I permalinken http://heinzelnisse.info/forum/permalink/3130 blir denne setningen korrigert (helt uten samband med spørsmålet – det gjør vi ikke nå lenger i Heinzelnissen, eller?):
feil:
Jeg tror folk i Tyskland oppfører seg ikke særlig annerledes ved slike anledninger enn folk i Norge.
riktig:
Et av de største problemene for ikkenordmenn med norsk er at vi setter "ikke " foran, altså heter det ... IKKE OPPFØRER SEG ....

Jeg stusser ikke over setningen ovenfor, mens
Jeg tror folk i Tyskland ikke oppfører seg særlig annerledes ved slike anledninger enn folk i Norge.
høres litt rart ut. Derimot:
Jeg tror AT folk i Tyskland ikke oppfører seg særlig annerledes ved slike anledninger enn folk i Norge.
Her må vel ikke stå foran verbet?

Men er nordmenn så nøye med det? Dette eksemplet blir brukt for å understreke hvor viktig det er å sette komma riktig:
Skyt ham ikke vent til jeg kommer
Vel, fangen ble skutt fordi budskapet dessverre kom til en som kunne grammatikk. Han visste at ikke må stå foran verbet. Uflaks.

Hva mener dere som er ekte nordmenn? Er den korrigerte setningen riktig eller feil?
Wowi

16.04.08 20:59, Geissler de
Wowi skriver:
... blir denne setningen korrigert (helt uten samband med spørsmålet – det gjør vi ikke nå lenger i Heinzelnissen, eller?):


Jøss, gjør man det ikke her? Jeg har nemlig nettopp gjort akkurat det. Hvis dette er uønsket her, må jeg bare be om forlatelse.

Hilsen
Geissler

16.04.08 21:07, Geissler de
Hvis jeg har forstått innlegget ditt riktig, så går det ut på spørsmålet om en setning som blir innledet med "Jeg tror ..." alltid blir fulgt av en bisetning, uansett om man bruker at eller ikke.

På tysk er det jo sånn at det blir bisetning etter "Ich glaube", hvis det står dass, men hovedsetning uten. Det ser man på stillingen av verbet:
Ich glaube, dass es morgen regnet.
Ich glaube, morgen regnet es.

Kanskje det er derfor at du, Wowi, synes den første setningen høres merkelig ut?

Hilsen
Geissler

16.04.08 21:27
He he, originalsetningen var faktisk fra meg.
Ifølge Google hadde Perkins nok rett:
"tror han er ikke": bare èn virkelig treff
"tror han ikke er": 37 treff

Hilsen W. <de>

16.04.08 21:35
Jeg ønsker hvertfall å bli korrigert når jeg skriver tysk. Da jeg bodde i Tyskland, ba jeg alltid tyskere om å korrigere meg, det gir jo et mye større læringsutbytte, spør du meg!
Ida

16.04.08 22:06
Hei Wowi,
denne forklaringen fant jeg på nettstedet " På vei " ( http://pavei.cappelen.no/ )

Perkins hadde rett. Den opprinnelige setningen var feil.

Ordstilling

Helsetninger

Plass 1 verb 1 subjekt adverb verb 2 objekt/adverb
Hun var ikke i byen i går.
Var hun ikke hyggelig?
Før var hun ikke hjemmeværende.
Hvorfor var hun ikke glad?

Verb står på 2. plass i en helsetning. Subjektet står foran eller etter verbet.

Leddsetning

Subjunksjon Subjekt Adverb Verbene Objekt/adverb
De fortalte at hun ikke var i byen i går.
Når hun ikke var på jobb, ....

Adverb som ikke, alltid, aldri osv. kommer foran verbene i en leddsetning.

Når det gjelder " den franske løytnants ordre " ( Heng ham ... ), så er det nok et spørsmål om literært språk kontra hverdagsspråk. Se også dette minnebokverset fra skoledagene:

Langt uti havet,
der står en klippe.
På den står det skrevet
" Glem meg ikke "

Lemmi

17.04.08 07:50
Takk for alle svarene. La meg formulere spørsmålet litt annerledes:
Når du med norsk som morsmål leser
Jeg tror folk i Tyskland oppfører seg ikke særlig annerledes ved slike anledninger enn folk i Norge
ville du da stusse over plasseringen av ikke, eller ville det gå ubemerket hen? (Men nå er saken så mye diskutert og belyst at det neppe er mulig å svare upåvirket.)
Wowi

17.04.08 08:10
Ja, jeg ville absolutt stusse!

Ida

17.04.08 09:40
Jeg ville absolutt stusse over denne plasseringen, for å være ærlig, jeg ville plassert ikke etter tror, altså: Jeg tror ikke folk i Tyskland oppfører seg...

MB (no)

17.04.08 10:09
Hei!
Absolutt! Det "knirker" i ørene (øynene) når jeg hører(leser) den setningen.
Enig med MB: "Ikke" etter "tror", men også mellom "Tyskland" og "oppfører".
AnneG

17.04.08 10:23
Enig med MB, setningen lyder best når ikke plasseres etter tror.

Lemmi