22.03.07 22:30
Hva heter det på tysk:
ligge, ligger, lå, har ligget:
liegen, liegt, lag, ist geliegen?

22.03.07 22:56
liegen, liegt, lag, hat gelegen

23.03.07 08:53
"ist gelegen" er vanlig i Sørtyskland og tillatt. Det må også brukes når man mener en plassering (Paris ist in Frankreich gelegen (jo, det er et litt dårlig eksempel, men kommer ikke på noe bedre i farten))

23.03.07 11:40
Man kann beides verwenden.
Das Buch ist gestern auf dem Tisch gelegen.
Das Buch hat gestern auf dem Tisch gelegen.

PA