30.01.07 23:09
Hva er "fyrstikk-menneske" på tysk? (altså når man skal tegne en enkel figur/tegning)
På forhånd takk!
LM, Halden

30.01.07 23:16
Strichmännchen

30.01.07 23:25
Takk/ Danke!