24.01.07 13:15
Hva heter et bokbål på tysk. Jeg sjekket mot ordboka, men den hadde visst ikke peiling. Det er litt rart da bokbålene uansett hvor uønsket det er, har en spesiell betydning i nyere tysk historie.

24.01.07 13:24
Ikke bare i tysk historie!
Ordte er "Büchervrbrennung"

24.01.07 13:25
"Büchervrbrennung" korrekt "BüchervErbrennung"

24.01.07 13:27
Til deg som ga meg et skikkelig svar, tusen, tusen takk.