22.01.07 20:27
Hva er forskjell på tyske "her" og "hierher"?

22.01.07 20:49
Baade "her" or "hierher" kan bety "hit".
Men "her" kan ogsaa bety "siden" (lange her=lenge siden)
Og "fra" (wo kommst du her? - hvor kommer du fra?)
"hierher" er mer energisk, paa en maate. F.eks:
"Komm her!" ~ "Kom!"
"Komm hierher!" ~ "Kom HIT!"

22.01.07 21:04
Ok, da ble jeg litt klokere. Tusen takk! :)

22.01.07 22:03
"hierher" kan også bety "hierher" og ikke derhen "dorthin". F. eks.: Komm lieber HIERHER nach Norwegen und fahre nicht nach Schweden!