22.01.07 14:13
Jeg har prøvd meg på en oversettelse, men litt kvalitetssjekk kan sikkert trengs.
Den norske teksten er litt rar/avkortet noen steder, men bør man korrigere det på tysk, eller la det være? Takk for all hjelp.

Sarahkka ? Fruktbarhet
Sarahkka ? Fruchbarkeit

Mellom kvinnene og Sarahkka fantes det en intim og guddommelig forbindelse.
Zwischen den Frauen und Sarahkka gab es eine intime?vertraute?enge? und göttliche Beziehung.

Sarahkka var den som lyttet til kvinnens hjerte i bønnen om å bli fruktbar.
Sarahkka var es, die auf die Herzen der Frauen horchte, im Gebet um fruchtbar zu werden.

Hun var den som ga barnet et legeme i mors liv, hjalp kvinnen gjennom svangerskap og fødsel.
Sie war es, die dem Kind ein Leib im Mutterleib gab, (die) der Frau durch Schwangerschaft und Geburt half.

I noen samiske områder var Sarahkka den viktigste av alle gudommer.
In einigen der samischen Gebiete, war Sarahkka die wichtigste von allen Gottheiten.

Hos henne kunne en få hjelp til alt.
Bei sie konnte man Hilfe zu allen bekommen.

Hun var først og sist i samenes tanker, de holdt av henne som en nær og trofast hjelper.
Sie war erst und zuletzt in den Gedanken der Samen, sie hatten sie gern wie eine nähe und treue Hilferin.

Til Sarahkka ble det ofte ofret en reinkalv, fugl eller en tispe av hund.
An Sarahkka wurde es oft ein Rentierkalb, einen Vogel oder eine Hündin geopfert.

I denne offersermonien hadde ikke menn adgang.
An dieser Opferzeremonie hatten Männer keinen Zutritt.

Sarahkka tolkes ofte som gudinnen for fruktbarhet og det kvinnlige kjønn.
Sarahkka wird oft wie die Göttin der Fruchtbarkeit und das weibliche Geschlecht aufgefasst.

Også for kjærligheten mellom mann og kvinne,familie og trygghet.
Auch für die Liebe zwischen Mann und Frau, die Familie und Geborgenkeit.

22.01.07 15:59
"intime Beziehung" er greit.
"Sarahkka war es, die den Herzen der Frauen im Gebet um Fruchtbarkeit zuhörte." er kanskje litt bedre.

"Sie war es, die dem Kind einEN Leib..."

"In einigen der samischen Gebiete war..." (uten komma)

"Bei IHR konnte man Hilfe zu alleM bekommen."

"Sie war VOR ALLEM in den Gedanken der Samen, sie hatten sie gern wie eine NAHE und treue HELFERIN."

"Für Sarahkka wurde oft ein..."

"ZU dieser Opferzeremonie hatten Männer..."

"Sarahkka wird oft ALS Göttin der Fruchtbarkeit und DES WEIBLICHEN GeschlechtS aufgefasst."

"Aber auch DER Liebe..., DER Familie..." ("Aber" som fyllord; hoeres bare bedre slik...)