14.12.06 07:39
Hva er fakta på tysk? :)

14.12.06 08:12
Tatsache.

14.12.06 11:28
Eller Faktum , pl. Fakten
" Das ist Fakt " sa ungdommen i Østtyskland på 80 - tallet når de ville slå fast en kjensgjerning.

Lemmi

14.12.06 12:04
Man sier også
"Fakt ist, dass...."