27.10.06 11:22
Er det noe betydningsforskjell mellom "spis noe mat" og "spis litt mat"?

27.10.06 11:40
Wenn ich mich nicht täusche, so bedeutet:
spise noe mat = iss etwas
spise litt mat = iss einweinig / iss etwas kleines

27.10.06 11:41
"spis" und nicht "spise" natürlich

27.10.06 11:52
Takk for svaret, men ?litt? kan også oversettes med ?etwas?. Jeg lurer på om setningene kan brukes om hverandre med helt samme betydning.

27.10.06 12:21
"Spis noe mat" og "spis litt mat" kan du trygt bruke om hverandre.

27.10.06 12:42
Takk for hjelpen! ;-)