05.10.06 10:01
God dag, hva betyr uttrykkene "Horrido" og Waidmanns Heil". Disse ordene fant jeg i en gammel hyttebok fra krigens dager og sto som overskrift foran en beretning om reinsjakt.

05.10.06 10:18
Hei og god morgen,
Horrido er en anfyringsrop fra jagdfolkene for hundene sine også brukt som en slags skål han leve høyt eller slikt. Waidmanns Heil er en tysk jaktrop. En Waidmann er jeger = skogvokter. Heil er et gammel ord for lykke. Man ønsker jegeren=skogvokteren lykke til på jaktfangst. Et gammelt ordtak og ca. det sammen "god jaktfangst" for folk som går på jakt.
Hilsen fra Claus i Kr.sand

05.10.06 11:50
Hei, tusen takk for svaret